Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pruži ruku prema svojim učenicima i reče: »Evo majke moje i braće moje!«

Utorak

16. tjedan kroz godinu, 21. 7. 2015.

ili: sv. Lovro Brindiški, prezbiter i crkveni naučitelj

Svagdan

ČITANJA:
Izl 14,21 – 15,1; Otpj. pj.: Izl 15,8-10.12.17; Mt 12,46-50

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Lovro Brindiški, Danijel prorok, Danica, Dane, Viktor

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Izl 14, 21-15, l

 

Izraelci su išli suhim posred mora.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem, dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, Izraelci iđahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem zdesna i slijeva.
Egipćani, svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. »Bježimo od Izraelaca! — poviču Egipćani — jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!«
Tada će Gospodin Mojsiju: »Pruži ruku nad morem, da se voda vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.« Mojsije pruži ruku nad morem, i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egipćani, bježeći, jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike, i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.
Izraelci pak hodahu posred mora po suhu, a voda im kao bedem zdesna i slijeva.
Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih, i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskome žalu.
Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju.
Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu:

Otpjevni psalam:

Ps Izl 15, 8-10.12.17

Pripjev:

Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Od daha iz nosnica tvojih Gospodine, vode narastoše,
valovi se u bedem uzdigoše,
u srcu mora dubine se stvrdnuše.
Mislio je neprijatelj: »Gonit ću ih, stići,
plijen ću podijelit, duša će moja sita ga biti;
trgnut ću mač, uništit ih rukom svojom.«

A ti dahom svojim dahnu,
more se nad njima sklopi;
ko olovo potonuše silnoj vodi u bezdane.
Desnicu si pružio,
i zemlja ih proguta!

Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine,
na mjestu koje ti, Gospodine, svojim učini Boravištem,
Svetištem, Gospodine, tvojom rukom sazidanim.

Evanđelje:

Mt 12, 46-50

 

Pruži ruku prema svojim učenicima i reče: »Evo majke moje i braće moje!«

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dok je Isus još govorio mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Onomu koji mu to javi on odgovori: »Tko je majka moja, tko li braća moja?« I pruži ruku prema svojim učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«
Riječ Gospodnja.