Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Krotka sam i ponizna srca.

Četvrtak

15. tjedan kroz godinu, 16. 7. 2015.

ili: Bl. Djevica Marija od brda Karmela

Svagdan

ČITANJA:
Izl 3,13-20; Ps 105,1.5.8-9.24-27; Mt 11,28-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Karmela, Karmelo, Karmen

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Izl 3, 13-20

 

JA SAM KOJI JESAM. »JA JESAM« posla me k vama.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Pošto je Mojsije čuo glas Gospodnji iz grma, upita: »Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju: Kako mu je ime? — što ću im odgovoriti?« Bog reče Mojsiju: »JA SAM KOJI JESAM!« I nastavi: »Ovako kaži Izraelcima: 'JA JESAM posla me k vama.'« Još reče Bog Mojsiju: »Kaži Izraelcima ovako: ONAJ KOJI JEST — JAHVE, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, poslao me k vama. To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.«
»Idi, skupi starješine Izraelaca pa im kaži: Jahve, Bog otaca — Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev — objavio mi se i rekao mi: Pohodio sam vas i razabrao što vam se čini u Egiptu. Odlučio sam vas izvesti iz egipatske bijede u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca — u zemlju kojom teče med i mlijeko! Oni će te poslušati. Onda pođi sa starješinama Izraelaca k egipatskom kralju i reci mu: 'Došao nam u susret Jahve, Bog Hebreja. Pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju, da ondje prinesemo žrtvu Jahvi, Bogu svojemu.' Znam ja da vas egipatski kralj neće pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. Zato ću ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim čudesima što ću ih u njemu izvesti. Poslije će vas pustiti.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 1.5.8-9.24-27

Pripjev:

Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

Narod svoj umnoži veoma,
učini ga jačim od dušmana.
Okrenu im srce da zamrze narod njegov,
da protiv slugu njegovih spletkare.

Mojsija posla, slugu svoga,
Arona, kog odabra.
Činjahu među njima znake njegove
i čudesa u Kamovoj zemlji.

Evanđelje:

Mt 11, 28-30

 

Krotka sam i ponizna srca.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus:
»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni
i ja ću vas odmoriti.
Uzmite jaram moj na sebe,
učite se od mene
jer sam krotka i ponizna srca
i naći ćete spokoj dušama svojim.
Uistinu, jaram je moj sladak
i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.