Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam, nego do sedamdeset puta sedam.

Četvrtak

19. tjedan kroz godinu, 13. 8. 2015.

ili: sv. Poncijan, papa, i Hipolit, prezbiter, mučenici

Svagdan

ČITANJA:
Jš 3,7-10a.11.13-17; Ps 114,1-6; Mt 18,21 – 19,1

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Poncijan, Hipolit, Patricija, Maksim, Gertruda

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Jš 3, 7-10a.11.13-17

 

Kovčeg saveza Gospodnjega prijeći će pred vama preko Jordana.

 

Čitanje Knjige o Jozui

U one dane: Gospodin reče Jozui: »Danas te počinjem uzvisivati pred očima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao što bijah s Mojsijem. Ti pak zapovjedi svećenicima koji nose Kovčeg saveza: Kada stignete do obale voda jordanskih, u Jordanu se samom zaustavite.« Tada reče Jozua Izraelcima: »Priđite i čujte riječi Gospodina, Boga svojega.« I reče Jozua: »Po ovom ćete spoznati da je među vama Bog živi: on će goniti ispred vas Kanaance. Evo, Kovčeg saveza Gospodara sve zemlje prijeći će pred vama preko Jordana. Čim stopala svećenika koji nose Kovčeg Gospodina, Gospodara sve zemlje, stupe u Jordan, razdijelit će se voda Jordana, i ona što teče odozgor ustavit će se kao nasip.«
Kad je narod krenuo iz svojih šatora da prijeđe Jordan, ponesu svećenici Kovčeg saveza pred njim. A kad su nosači Kovčega stigli do Jordana i kada su svećenici koji su nosili Kovčeg zagazili u vodu na obali — a bilo je vrijeme žetve kad se Jordan prelijeva preko svojih obala — voda što je tekla odozgor daleko se, poput nasipa, ustavila kod grada Adame, koji se nalazi kraj Sartana; a voda što je otjecala dolje u Arabsko ili Slano more sasvim je otekla, i narod je prelazio prema Jerihonu. Svećenici koji su nosili Kovčeg saveza Gospodnjeg stajahu na suhu usred Jordana, i prelažaše Izrael po suhu, sve dok narod ne prijeđe preko rijeke.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 114, 1-6

Pripjev:

Aleluja!

 

Kad izađe Izrael iz Egipta,
i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
Judin mu dom posta svetište,
a Izrael kraljevstvo njegovo.

Vidje more i uzmače,
a Jordan ustuknu.
Bregovi skakahu poput ovnova,
i brežuljci poput jaganjaca.

Što ti je, more, da uzmičeš?
Jordane, zašto natrag okrećeš?
Bregovi, zašto skačete poput ovnova,
i brežuljci poput jaganjaca?

Evanđelje:

Mt 18, 21-19, 1

 

Opraštaj, kažem ti, ne do sedam, nego do sedamdeset puta sedam!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Petar pristupi Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«
»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se podmiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći: 'Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.' Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.«
»A kad taj isti sluga, izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: 'Vrati što si dužan!' Drug padne preda nj i stane ga zaklinjati: 'Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti.' Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«
»Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: 'Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svomu drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?' I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«
Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
Riječ Gospodnja.