Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Herod posla odrubiti glavu Ivanu. Dođu Ivanovi učenici i jave Isusu.

Subota

17. tjedan kroz godinu, 1. 8. 2015.

Sv. Alfonz Marija de' Liguori, biskup i crkv. naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Lev 25,1.8-17; Ps 67,2-3.5.7-8; Mt 14,1-12

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Alfonz, Jonatan

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Lev 25, 1.8-17

 

Jubilejske, oprosne godine neka se svatko vrati na svoju očevinu.

 

Čitanje Knjige Levitskoga zakonika

Gospodin reče Mojsiju na Sinajskom brdu: »Nabroj sedam subotnih godina, sedam puta sedam godina. Sedam subotnih godina iznosit će ti četrdeset devet godina. A onda zaori u trublju! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trublju širom svoje zemlje. Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobođenje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu! Ta pedesetgodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grožđa s neobrezane loze. Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe.«
»Te Jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu. Zato, kad prodajete imanje svome sunarodnjaku ili kupujete od svoga sunarodnjaka, nemojte nanositi štete svome bratu! Od svoga sunarodnjaka kupuj, odbivši samo broj godina poslije jubileja, a on neka ti proda prema broju proizvodnih godina. Što više godina, više i cijenu povisi; što manje godina, neka je i cijena manja. Jer, ono što ti on prodaje jest broj ljetina. Neka nitko od vas ne nanosi štete svome sunarodnjaku, nego se boj Boga svoga! Jer ja sam Gospodin, Bog vaš.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 67, 2-3.5.7-8

Pripjev:

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

 

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi,
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Evanđelje:

Mt 14, 1-12

 

Herod posla odrubiti glavu Ivanu. Dođu Ivanovi učenici i jave Isusu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa pa reče svojim slugama: »To je Ivan Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: »Ne smiješ je imati!« Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.
Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle dati joj što god zaište. A ona nagovorena od matere: »Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja.« Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici. I doniješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi.
A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu.
Riječ Gospodnja.