Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.

Ponedjeljak

19. tjedan kroz godinu, 10. 8. 2015.

SV. LOVRO, đakon i mučenik

Blagdan

ČITANJA:
vl.: 2Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-9; Iv 12,24-26

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Lovro, Lovorko, Laura, Klaudije

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

2Kor 9, 6-10

 

Bog ljubi vesela darivatelja.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo — kao što je pisano:
Rasipno dijeli, daje sirotinji,
pravednost njegova ostaje dovijeka.
A onaj koji pribavlja sjeme sijaču i kruh za jelo, pribavit će i umnožiti sjeme vaše i povećati plodove pravednosti vaše.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 112, 1-2.5-9

Pripjev:

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam.

 

Blago čovjeku koji se boji Gospodina
i koji uživa u naredbama njegovim:
moćno će mu biti na zemlji potomstvo,
na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.

Dobro je čovjeku koji je milostiv i daje u zajam,
koji poslove svoje obavlja pravedno.
Do vijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.

Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce uzdajuć se u Gospodina.
Postojano mu je srce, ničeg se ne boji,
neprijatelje svoje prezire.

On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.

Evanđelje:

Iv 12, 24-26

 

Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Zaista, zaista, kažem vam:
ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre,
ostaje samo;
ako li umre,
donosi obilat rod.
Tko ljubi svoj život, izgubit će ga.
A tko mrzi svoj život na ovome svijetu,
sačuvat će ga za život vječni.
Ako mi tko hoće služiti,
neka ide za mnom.
I gdje sam ja,
ondje će biti i moj služitelj.
Ako mi tko hoće služiti,
počastit će ga moj Otac.«
Riječ Gospodnja.