Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih.

Utorak

19. tjedan kroz godinu, 11. 8. 2015.

Sv. Klara, djevica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Pnz 31,1-8; Otpj. Pj.: Pnz 32,3-4a.7-9.12; Mt 18,1-5.12-14

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Klara, Jasna, Jasminka, Suzana

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Pnz 31, 1-8

 

Ohrabri se, Jozua, i budi odlučan: ti ćeš uvesti narod u zemlju.

 

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije dođe i upravi ove riječi svemu Izraelu: »Meni je danas sto i dvadeset godina. Ne mogu više izlaziti i ulaziti. A i Gospodin mi je rekao: 'Nećeš prijeći ovog Jordana!' Sam Gospodin, Bog tvoj, pred tobom će prijeći; on će pred tobom potući one narode, da ih otjerate s posjeda. Jozua će pred tobom ići, kako je Gospodin rekao. Gospodin će postupiti s njima kako je postupio sa Sihonom i Ogom, amorejskim kraljevima, i njihovom zemljom kad ih uništi. Pred vas će ih Gospodin položiti, a vi ćete s njima postupati prema svim naredbama koje sam vam dao. Ohrabrite se i budite odlučni! Ne bojte se i nemojte predati pred njima! Ta sam Gospodin, Bog tvoj, ide s tobom; neće te zapustiti niti će te ostaviti.«
Tada Mojsije zovnu Jozuu pa mu reče pred svim Izraelom: »Ohrabri se i budi odlučan! Jer ti ćeš uvesti ovaj narod u zemlju za koju se Gospodin zakle očima njihovim da će im je dati; ti ćeš im je predavati u baštinu. Sam Gospodin ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti, niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pnz 32, 3-4a.7-9.12

Pripjev:

Baština je Gospodnja njegov narod.

 

Gospodnje ću ime uznositi,
a vi, Boga našeg veličajte!
On je Stijena,
djelo mu je savršeno.

Spomeni se dana pradavnih,
promotri godine od vijeka do vijeka.
Oca svoga pitaj, i poučit će te,
pitaj starije, pa će ti kazati.

Kad je Višnji baštinu dijelio narodima,
kad je razmještao sinove čovječje,
odredi im međe po broju Božjih sinova.
Tad Gospodina njegov narod zapade,
Jakov bi njegova baština.
Gospodin sam njega je vodio,
tuđeg boga s njim ne bijaše.

Evanđelje:

Mt 18, 1-5.12-14

 

Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?« On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: »Zaista, kažem vam ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«
»Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.«
»Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posreći li mu se te je nađe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.«
Riječ je Gospodnja.