Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš pa ćeš imati blago na nebu!

Ponedjeljak

20. tjedan kroz godinu, 17. 8. 2015.

Svagdan

ČITANJA:
Suci 2,11-19; Ps 106,34-37.39-40.43ab-44; Mt 19,16-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Miron, Klara, Natalis, Natalija; Urzicin

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Suci 2, 11-19

 

Gospodin stade podizati suce, ali ni njih nisu slušali.

 

Čitanje Knjige o Sucima

U one dane: Sinovi Izraelovi počeli su činiti ono što je zlo u Gospodnjim očima i služili su baalima. Ostaviše Gospodina, Boga otaca svojih, koji ih je izveo iz zemlje egipatske, i pođoše za drugim bogovima, između bogova okolnih naroda. Klanjali im se i gnjevili Gospodina. Ostavili su Gospodina da bi služili Baalu i Aštarti. Zato Gospodin izli gnjev svoj na Izraela: prepusti ih pljačkašima da ih plijene, izruči ih neprijateljima uokolo, tako te se ne mogoše oduprijeti. Što bi god počeli, ruka se Gospodnja okretala protiv njih na njihovu nesreću, kao što im je Gospodin rekao i kao što im se zakleo. I tako zapadoše u veliku nevolju.
Tada im Gospodin stade podizati suce, da ih izbavljaju iz ruku onih koji su ih pljačkali. Ali oni ni svojih sudaca nisu slušali, nego se podavali drugim bogovima te im se klanjali. Brzo su zašli s puta kojim su išli oci njihovi slušajući Gospodnje zapovijedi; oni nisu činili tako. Kada im je podizao suce, Gospodin bijaše sa svakim sucem te ih izbavljaše iz ruku njihovih neprijatelja za svega vijeka sučeva, jer se sažalilo Gospodinu koliko su uzdisali pod jarmom onih koji su ih ugnjetavali. A kada bi sudac umro, oni bi opet zapadali u veću pokvarenost nego njihovi oci. Išli su za drugim bogovima, služili im i klanjali im se, ne odustajući od svojih opakih djela i postupaka.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 106, 34-37.39-40.43ab.44

Pripjev:

Sjeti nas se, Gospodine, po dobroti prema svome puku!

 

Ne istrijebiše naroda,
za koje im Gospodin bješe naredio.
S poganima miješahu se,
naučiše djela njina.

Štovahu likove njihove
koji im postaše zamka.
Žrtvovahu sinove svoje
i svoje kćeri zlodusima.
Djelima se svojim uprljaše,
učiniše preljub svojim nedjelima.
Na svoj narod Gospodin srdžbom planu,
zgadi mu se njegova baština.

Prečesto ih izbavljaše,
al' ga razjariše naumima svojim.
On pogleda opet na nevolju njinu
kad njihove molitve začu.

Evanđelje:

Mt 19, 16-22

 

Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš pa ćeš imati blago na nebu!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Gle, pristupi Isusu neki čovjek i reče: »Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?« A on mu reče: »Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.« Upita ga: »Koje«? A Isus reče:
Ne ubij!
Ne čini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno!
Poštuj oca i majku!
I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!
Kaže mu mladić: »Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?« Reče mu Isus: »Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
Riječ Gospodnja.