Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.

Utorak

20. tjedan kroz godinu, 18. 8. 2015.

Svagdan

ČITANJA:
Suci 6,11-24a; Ps 85,9.11-14; Mt 19,23-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Jelena Križarica, Jelka, Jela, Helena, Leonardo

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Suci 6, 11-24a

 

Gideone, izbavit ćeš Izraela: ja te šaljem.

 

Čitanje Knjige o Sucima

U one dane: Anđeo Gospodnji dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tijesku, da bi je sačuvao od Midjanaca. I ukaza mu se Anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin s tobom, hrabri junače!« Gideon mu odgovori: »Oprosti, gospodaru, ako je Gospodin s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: Nije li nas Gospodin iz Egipta izveo? A sada nas je Gospodin ostavio, predao nas u ruke Midjancima.«
Gospodin se tad okrenuo prema njemu i reče: »Idi s tom snagom u sebi, i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?« »Ali, gospodaru — odgovori mu Gideon — kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.« Gospodin mu reče: »Ja ću biti s tobom, te ćeš pobiti Midjance kao jednoga.« Gideon mu reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom. Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te.« A on odgovori:« Ostat ću dok se ne vratiš.«
Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast. Anđeo Gospodnji reče mu: »Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.« On učini tako. Anđeo Gospodnji tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Gospodnji nato iščezne pred njegovim očima. Tad Gideon vidje da je to bio Anđeo Gospodnji i reče: »Jao, Bože! Anđela Gospodnjeg vidjeh licem u lice!« Gospodin mu odgovori: »Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!«
Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik Gospodinu i nazva ga »Gospodin-Mir«.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 85, 9.11-14

Pripjev:

Gospodin obećava mir narodu svomu.

 

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim,
onima koji mu se svim srcem vrate.

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
Pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Evanđelje:

Mt 19, 23-30

 

Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« A Isus upre u njih pogled pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«
Tada Petar prihvati pa upita: »Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče mu Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«
»A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«
Riječ Gospodnja.