Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo, začet ćeš i roditi sina!

Subota

20. tjedan kroz godinu, 22. 8. 2015.

Blažena Djevica Marija Kraljica

Spomendan

ČITANJA:
vl.: Iz 9,1-6; Ps 113,1-8; Lk 1,26-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Vladislava, Regina

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Iz 9, 1-6

 

Sin nam je darovan.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Narod koji je u tmini hodio
svjetlost vidje veliku;
onima što mrkli kraj smrti obitavahu
svjetlost jarka osvanu.
Ti si radost umnožio,
uvećao veselje
i oni se pred tobom raduju
kao što se žetvi raduju žeteoci,
kao što kliču koji dijele plijen.
Jer teški jaram njegov,
batinu pleća njegovih,
šibu njegova goniča
slomio si ko u dan midjanski.
Da, sva bojna obuća,
svaki plašt krvlju natopljen,
izgorjet će
i bit će ognju hrana.
Jer dijete nam se rodilo,
sin nam je darovan;
na plećima njegovim vlast je
i nazvan je imenom:
»Savjetnik čudesni, Bog silni,
Otac vječni, Knez mira« —
da poraste vlast
i mir bez kraja
na prijestolju Davidovu
i u kraljevstvu njegovu
te se učvrsti i utvrdi
u pravu i pravednosti
od sada pa dovijeka.
Privržena ljubav Gospodina nad Vojskama
to će učiniti!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 113, 1-8

Pripjev:

Blagoslovljeno ime Gospodnje dovijeka!

 

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima,
s prvacima svoga naroda.

Evanđelje:

Lk 1, 26-38

 

Evo, začet ćeš i roditi sina.

 

Čitanje svetoga evanđelja po Luki

U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi.« I anđeo otiđe od nje.
Riječ Gospodnja.