Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo istinitog Izraelca, u kome nema prijevare!

Ponedjeljak

21. tjedan kroz godinu, 24. 8. 2015.

SV. BARTOL APOSTOL

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Otk 21,9b-14; Ps 145,10-13b.17-18; Iv 1,45-51

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Bartol, Bartul, Bare, Bartolomej, Bariša, Emilija

IMENDANI:
Napomena: ▪ Izostavlja se slavlje blagdana sv. Bartola, apostola, osim gdje se slavi kao svetkovina (naslov crkve).

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

Otk 21, 9b-14

 

U temeljima imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Anđeo progovori sa mnom:
»Dođi, pokazat ću ti Zaručnicu,
Ženu Jaganjčevu!«
I prenese me u duhu na goru veliku, visoku
i pokaza mi sveti grad Jeruzalem:
silazi s neba od Boga,
sav u slavi Božjoj,
blistav poput dragog kamena,
kamena slična kristalnom jaspisu;
okružen zidinama velikim i visokim,
sa dvanaest vrata:
na vratima dvanaest anđela
i napisana imena
dvanaest plemena Izraelovih.
Od istoka vrata troja,
od sjevera vrata troja,
od juga vrata troja,
od zapada vrata troja.
Gradske su zidine imale dvanaest temelja,
a na njima dvanaest imena
dvanaestorice apostola Jaganjčevih.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 10-13b.17-18

Pripjev:

Prijatelji tvoji, Gospodine, objavljuju slavu kraljevstva tvoga.

 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore!

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

Evanđelje:

Iv 1, 45-51

 

Evo istinitog Izraelca, u kome nema prijevare!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«
Riječ Gospodnja.