Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.

Utorak

21. tjedan kroz godinu, 25. 8. 2015.

ili: Sv. Ljudevit; ili: Sv. Josip Kalasancijski, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
1Sol 2,1-8; Ps 139,1-6; Mt 23,23-26

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Ljudevit, Josip, Sever

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

1Sol 2, 1-8

 

Htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Znate, braćo:
naš dolazak k vama nije bio uzaludan.
Naprotiv, i pošto smo, kako znate,
u Filipima trpjeli i bili pogrđeni,
odvažismo se u Bogu našem iznijeti vam,
uz tešku borbu, evanđelje Božje.
Uistinu, naše poticanje ne proistječe iz zablude,
ni nečistoće, ni prijevare,
nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje,
tako ga i navješćujemo
— ne kao da želimo ugoditi ljudima,
nego Bogu koji prosuđuje srca naša.
Nikada se zaista, kako znate,
ne poslužismo ni laskavom riječju
ni — Bog nam je svjedok — prikrivenom pohlepom.
Niti smo od ljudi iskali slavu
— ni od vas ni od drugih —
premda smo se mogli nametnuti
kao Kristovi apostoli.
Ali bili smo među vama nježni kao majka
što hrani i njeguje svoju djecu.
Tako, puni ljubavi prema vama,
htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje
nego i naše duše
jer ste nam omiljeli.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 139, 1-6

Pripjev:

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ.

 

Gospodine, proničeš me svega i poznaješ,
ti znaš kada sjednem i kada ustanem,
izdaleka ti već misli moje poznaješ.
Hodam li ili ležim, sve ti vidiš,
znani su ti svi moji putovi.

Riječ mi još nije na jezik došla,
a ti, Gospodine, sve već znadeš.
S leđa i s lica ti me obuhvaćaš,
na mene si ruku svoju stavio.
Znanje to odveć mi je čudesno,
previsoko da bih ga dokučio.

Evanđelje:

Mt 23, 23-26

 

Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus: »Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Namirujete desetinu od metvice i kopra i kima, a propuštate najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe, vjernost. Ovo je trebalo činiti, a ono ne propuštati. Slijepe vođe! Cijedite komarca, a gutate devu!«
»Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri! Čistite čašu i zdjelu izvana, a iznutra su pune grabeža i pohlepe. Farizeju slijepi! Očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanjština bude čista.«
Riječ Gospodnja.