Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ivanovi učenici dođoše, uzeše njegovo tijelo i položiše ga u grob.

Subota

21. tjedan kroz godinu, 29. 8. 2015.

Mučeništvo svetoga Ivana Krstitelja

Spomendan

ČITANJA:
vl.: Jr 1,17-19; Ps 71,1-6b.15ab.17; Mk 6,17-29

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Ivan, Bazila, Sabina, Konstantin

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

Jr 1, 17-19

 

Govori im sve što ti ja zapovjedim: ne dršći pred njima.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U one dane:
Dođe mi riječ Gospodnja:
»Ti bedra svoja sad opaši,
ustaj pa ćeš im govoriti
sve što ti ja zapovjedim.
Ne dršći pred njima
da ne bih morao učiniti
te uzdršćeš pred njima.
Danas te, evo, postavljam
kao grad utvrđeni,
kao stup željezni,
ko zidinu brončanu
protiv sve zemlje:
protiv kraljeva i knezova judejskih,
svećenika i naroda ove zemlje.
I borit će se s tobom,
al' te neće nadvladati
jer ja sam s tobom da te izbavim.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 71, 1-6b.15ab.17

Pripjev:

Usta će moja razglašavati pravednost tvoju.

 

Tebi se, Gospodine, utječem,
ne daj da se ikada postidim!
U pravdi me svojoj spasi i izbavi,
prikloni uho k meni i spasi me!

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja:
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora,
iz šake silnika i tlačitelja.

Jer ti si, o Gospodine, ufanje moje,
Gospodine, uzdanje od moje mladosti!
Na te se oslanjam od utrobe;
ti si mi zaštitnik od majčina krila:

Usta će moja razglašavati pravednost tvoju,
povazdan pomoć tvoju.
Bože, ti mi bijaše učitelj od mladosti moje,
i sve do sada naviještam čudesa tvoja.

Evanđelje:

Mk 6, 17-29

 

Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Herod bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
l dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu i uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.
Riječ Gospodnja.