Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?

Petak

18. tjedan kroz godinu, 7. 8. 2015.

ili: Sv. Siksto II., papa, i drugovi, mučenici; Sv. Kajetan, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
Pnz 4,32-40; Ps 77,12-16.21; Mt 16,24-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Siksto, Kajetan, Donat, Albert

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Pnz 4, 32-40

 

Ljubio je očeve tvoje i izabrao poslije njih njihovo potomstvo.

 

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: »Ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve otkad je Bog stvorio čovjeka na zemlji: je li ikad s jednoga kraja nebesa do drugoga bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što takvo čulo? Je li ikad koji narod čuo glas Boga gdje govori isred ognja kao što si ti čuo i na životu ostao? Ili, pokuša li koji bog da ode i uzme sebi jedan narod isred drugog naroda kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom rukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to, na vaše oči, učinio za vas Gospodin, Bog vaš, u Egiptu?«
»Tebi je to pokazano, da znaš da je Gospodin pravi Bog i da nema drugoga osim njega. S neba ti se oglasio svojim glasom da te pouči; dopustio ti je da vidiš njegov veliki oganj na' zemlji; i isred ognja čuo si njegove riječi. Zbog toga što je ljubio očeve tvoje, izabrao je poslije njih njihovo potomstvo; on sam izveo te iz Egipta svojom silnom moći; ispred tebe rastjerao je narode, i brojnije i jače od tebe, da te dovede u njihovu zemlju i preda je tebi u baštinu, kao što je i danas. Danas, dakle, spoznaj i zasadi u svoje srce: »Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji — drugoga nema. Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas, da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje zauvijek!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 77, 12-16.21

Pripjev:

Spominjem se djela Gospodnjih.

 

Spominjem se djela Gospodnjih,
sjećam se tvojih pradavnih čudesa.
Promatram sva djela tvoja,
razmatram ono što si učinio.

Svet je tvoj put, o Bože:
koji je bog tako velik kao Bog naš?
Ti si Bog koji čudesa stvaraš,
na pucima si pokazao silu svoju.
Mišicom si izbavio narod svoj,
sinove Jakovljeve i Josipove.
Ti si svoj narod vodio kao stado
rukama Mojsija i Arona.

Evanđelje:

Mt 16, 24-28

 

Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
»Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.«
Riječ Gospodnja.