Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako imadnete vjere, ništa vam ne će biti nemoguće.

Subota

18. tjedan kroz godinu, 8. 8. 2015.

Sv. Dominik, prezbiter

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Pnz 6,4-13; Ps 18,2-4.47.51ab; Mt 17,14-20

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Dominik, Nedjeljko, Dinko, Nedjeljka, Emilije

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Pnz 6, 4-13

 

Ljubi Gospodina, svim srcem svojim.

 

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: »Čuj, Izraele! Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad lijegaš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak, i neka ti budu kao zapis među očima! Ispisi ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim!«
»A kad te Gospodin, Bog tvoj, dovede u zemlju za koju se zakleo tvojim očima, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će je tebi dati - u velike i lijepe gradove, kojih nisi zidao; u kuće pune svakog dobra, kojih nisi punio; na iskopane studence, kojih nisi kopao; u vinograde i maslinike, kojih nisi sadio — i sit se najedeš: pazi da ne zaboraviš Gospodina, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Boj se Gospodina, Boga svoga; njemu služi; njegovim imenom prisezi.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 18, 2-4.47.51ab

Pripjev:

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

 

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;

Bože moj, pećino moja, kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!

Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna
i od dušmana bit ću izbavljen.
Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao.

Evanđelje:

Mt 17, 14-20

 

Ako imadnete vjere, ništa vam neće biti nemoguće.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupi Isusu neki čovjek, padne pred njim na koljena i reče: »Gospodine, smiluj se sinu mojemu jer je mjesečar i zlo mu je. Često doista pada u oganj i često u vodu. Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše ga izliječiti.« A Isus odgovori: »O rode nevjerni i opaki! Dokle mi je biti s vama! Dokle li vas podnositi! Dovedite mi ga ovamo!« I zaprijeti Isus zloduhu te on iziđe iz njega. I ozdravi dječak toga časa.
Tada učenici pristupiše nasamo k Isusu i rekoše: »Zašto ga mi ne mogosmo izagnati?« Kaže im: »Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: 'Premjesti se odavde onamo!', premjestit će se i ništa vam neće biti nemoguće.«
Riječ Gospodnja.