Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zasvirasmo vam, a ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!

Srijeda

24. tjedan kroz godinu, 16. 9. 2015.

Sv. Kornelije, papa, i Ciprijan, biskup, mučenici

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Tim 3,14-16; Ps 111,1-6; Lk 7,31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Kornelije i Ciprijan, Eufemija, Edita, Ljudmila, Vital

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

1Tim 3, 14-16

 

Veliko je otajstvo pobožnosti.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!
Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi,
a okasnim li,
da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj,
koja je Crkva Boga živoga,
stup i uporište istine.
Da, po sveopćem uvjerenju,
veliko je Otajstvo pobožnosti:
On, očitovan u tijelu,
opravdan u Duhu,
viđen od anđela,
propovijedan među narodima,
vjerovan u svijetu,
uznesen u slavu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 111, 1-6

Pripjev:

Silna su djela Gospodnja.

 

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo,
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.

Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.
Silna djela svoja objavi svom narodu,
u posjed im dade zemlju pogana.

Evanđelje:

Lk 7, 31-35

 

Zasvirasmo vam, a ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Gospodin: »S kime da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? Nalik su djeci što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: 'Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!' Doista, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: 'Đavla ima!' Došao je Sin Čovječji koji jede i pije, a govorite: 'Evo izjelice i vinopije, prijatelja carinika i grešnika!' Ali opravda se Mudrost pred svom djecom svojom.«
Riječ Gospodnja.