Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sjeme u dobroj zemlji – to su oni koji Riječ zadrže i donose rod u ustrajnosti

Subota

24. tjedan kroz godinu, 19. 9. 2015.

ili: Sv. Januarije, biskup i mučenik

Svagdan

ČITANJA:
1Tim 6,13-16; Ps 100,1b-5; Lk 8,4-15

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Emerita, Mauricije, Silvan, Silvana, Oton; Kvatre

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

1Tim 6, 13-16

 

Čuvaj Zapovijed neokaljano do Pojavka Gospodinova.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!
Zapovijedam ti pred Bogom koji svemu život daje
i pred Kristom Isusom
koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči
lijepo svjedočanstvo:
čuvaj Zapovijed,
neokaljano i besprijekorno,
do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista.
Njega će u svoje vrijeme pokazati On,
blaženi i jedini Vladar,
Kralj kraljeva i Gospodar gospodara,
koji jedini ima besmrtnost,
prebiva u svjetlu nedostupnu,
koga nitko od ljudi ne vidje
niti ga vidjeti može.
Njemu čast i vlast vjekovječna!
Amen.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 100, 1b-5

Pripjev:

Pred lice Gospodnje dođite s radosnim klicanjem!

 

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.
Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s hvalospjevom;
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Evanđelje:

Lk 8, 4-15

 

Ono u dobroj zemlji — to su oni koji Riječ zadrže i donose rod u ustrajnosti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad se skupio silan svijet te iz svakoga grada nagrnuše k njemu, prozbori Isus u prispodobi:
»Iziđe sijač sijati sjeme. Dok je sijao, jedno pade uz put, bi pogaženo i ptice ga nebeske pozobaše. Drugo pade na kamen i, tek što je izniklo, osuši se jer ne imaše vlage. Drugo opet pade među trnje i trnje ga preraste i uguši. Drugo napokon pade u dobru zemlju, nikne i urodi stostrukim plodom.« Rekavši to, povika: »Tko ima uši da čuje, neka čuje!«
Upitaše ga učenici kakva bi to bila prispodoba? A on im reče: »Vama je dano znati otajstva kraljevstva Božjega, a ostalima u prispodobama —da gledajući ne vide i slušajući ne razumiju.«
»A ovo je prispodoba: Sjeme je Riječ Božja. Oni uz put slušatelji su. Zatim dolazi đavao i odnosi Riječ iz srca njihova da ne bi povjerovali i spasili se. A na kamenu — to su oni koji kad čuju, s radošću prime Riječ, ali korijena nemaju: ti neko vrijeme vjeruju, a u vrijeme kušnje otpadnu. A što pade u trnje — to su oni koji poslušaju, ali poneseni brigama, bogatstvom i nasladama života, uguše se i ne dorode roda. Ono pak u dobroj zemlji — to su oni koji u plemenitu i dobru srcu slušaju Riječ, zadrže je i donose rod u ustrajnosti.«
Riječ Gospodnja.