Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Majka moja i braća moja – ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše je.

Utorak

25. tjedan kroz godinu, 22. 9. 2015.

Svagdan

ČITANJA:
Ezr 6,7-8.12b.14-20; Ps 122,1-5; Lk 8,19-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Emerita, Mauricije, Silvan, Silvana, Oton

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Ezr 6, 7-8.12b.14-20

 

Završili su Dom Božji i žrtvovali pashu.

 

Čitanje Knjige Ezrine

U one dane: Kralj Darije napisa upraviteljima pokrajina preko Rijeke: »Pustite neka Dom Božji grade upravitelj i starješine židovske. Dom Božji treba sagraditi na njegovu prvotnom mjestu. Evo moje naredbe o vašem držanju prema starješinama judejskim kako bi se ponovo sagradio taj Dom Božji: od kraljevskog blaga — to jest od danka s onu stranu Rijeke — neka se plaća onim ljudima brižljivo, bez prekida.
Ja, Darije, izdao sam ovu zapovijed. Neka se točno vrši!«
A židovske su starješine nastavile uspješno graditi po nadahnuću proroka Hagaja i Zaharije, sina Idonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga. Hram je završen dvadeset i trećeg dana mjeseca Adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija.
Izraelci — svećenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva —radosno posvetiše taj Dom Božji. Žrtvovaše za posvećenje Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, četiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca — prema broju plemena Izraelovih. Zatim postaviše svećenike po njihovim redovima i levite po njihovim razredima za službu Domu Božjem u Jeruzalemu, kako je propisano u knjizi Mojsijevoj.
Povratnici iz sužanjstva slavili su Pashu četrnaestog dana prvoga mjeseca. Svi su se leviti, kao jedan čovjek, očistili: svi su bili čisti: žrtvovali su pashu za sve povratnike iz ropstva, za svoju braću svećenike i za sebe.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-5

Pripjev:

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

 

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo ulaze plemena,
plemena Gospodnja!

Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice Doma Davidova.

Evanđelje:

Lk 8, 19-21

 

Majka moja i braća moja — ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše je.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Majka Isusova i braća njegova htjedoše k njemu, ali ne mogoše do njega zbog mnoštva. Javiše mu: »Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele te vidjeti.« A on im odgovori: »Majka moja, braća moja — ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše.«
Riječ Gospodnja.