Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sin Čovječji ima biti predan. Bojahu se upitati ga što znači ta besjeda.

Subota

25. tjedan kroz godinu, 26. 9. 2015.

ili: Sv. Kuzma i Damjan, mučenici

Svagdan

ČITANJA:
Zah 2,5-9a.14-15a; Otpj. pj.: Jr 31,10-12ab.13; Lk 9,43b-45

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Kuzma i Damjan, Damjana, Gideon, Kresencija

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Zah 2, 5-9a.14-15a

 

Evo, dolazim usred tebe prebivati.

 

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Podigoh oči i vidjeh. I gle: čovjek, a u ruci mu mjeračko uže. Upitah ga: »Kamo ideš?« Odgovori mi: »Da izmjerim Jeruzalem i da vidim koliko je širok a koliko dug.« I gle, anđeo koji je govorio sa mnom stajaše nepomično, a drugi mu iziđe u susret i reče mu: »Trči, reci onome mladiću ovako: Jeruzalem će biti kao otvoren grad radi mnoštva ljudi i stoke koji će biti u njemu. A ja ću mu — riječ je Jahvina — biti ognjen zid unaokolo.
»Kliči i raduj se, kćeri sionska,
jer evo, dolazim usred tebe prebivat —
riječ je Gospodnja.
U onaj dan mnogi će narodi uz Gospodina prionuti,
i bit će narod moj, a ja ću prebivati usred tebe.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Jr 31, 10-12ab.13

Pripjev:

Gospodin nas čuva ko pastir stado svoje.

 

Čujte o narodi, riječ Gospodnju,
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova,
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski,
da se naužiju dobara Gospodnjih.

Djevojke će se veselit u kolu,
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti,
utješit ću ih
i razveselit nakon žalosti.

Evanđelje:

Lk 9, 43b-45

 

Sin Čovječji ima biti predan. Bojahu se upitati ga što znači ta besjeda.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok su se svi divili svemu što je Isus činio, reče on učenicima: »Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke.« Ali oni ne razumješe te besjede, bijaše im skrivena te ne shvatiše, a bojahu se upitati ga o tome.
Riječ Gospodnja.