Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.

Utorak

23. tjedan kroz godinu, 8. 9. 2015.

ROĐENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Blagdan

ČITANJA:
vl.: Mih 5,1-4a (ili Rim 8,28-30); Ps 13,6; Mt 1,1-16.18-23

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Marija, Hadrian, Amon, Sergej, Serafin, Serafina

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Mih 5, 1-4a (ili: Rim, 8,28-20)

 

…dok ne rodi ona koja ima roditi.

 

Čitanje Knjige proroka Miheja

Ovo govori Gospodin: »I ti, Betleheme Efrato,
najmanji među kneževstvima Judinim,
iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina,
od dana vječnih. Zato će ih Gospodin ostaviti
dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada će se Ostatak njegove braće vratiti
sinovima Izraelovim. On će se uspraviti,
na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom,
veličanstvom Imena Boga svojega. Oni će u miru živjeti,
jer će on rasprostrijeti svoju vlast
sve do krajeva zemaljskih. On - on je mir!«
Riječ je Gospodnja.
Ili , po volji: Rim 8, 28-30
Koje Bog predvidje, te i predodredi.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.
Jer koje predvidje, te i predodredi
da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom.
Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 13, 6

Pripjev:

Radujem se u Gospodinu, radujem!

 

Ja se u tvoju dobrotu uzdam,
nek mi se srce raduje spasenju tvome!
Pjevat ću Gospodinu koji mi učini dobro,
pjevat ću imenu Gospodina Svevišnjeg!

Evanđelje:

Mt 1, 1-16.18-23

 

Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi
Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel — što znači: S nama Bog.
Riječ je Gospodnja.