Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

Srijeda

23. tjedan kroz godinu, 9. 9. 2015.

ili: Sv. Petar Claver, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
Kol 3,1-11; Ps 145,2-3.10-13b; Lk 6,20-26

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Petar Claver, Hijacint, Hijacinta

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Kol 3, 1-11

 

Umrijeste s Kristom; umrtvite dakle udove svoje.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo!
Ako ste suuskrsli s Kristom,
tražite što je gore,
gdje Krist sjedi zdesna Bogu!
Za onim gore težite,
ne za zemaljskim!
Ta umrijeste
i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!
Kad se pojavi Krist,
život vaš,
tada ćete se i vi s njime pojaviti
u slavi.
Umrtvite dakle udove svoje zemaljske.
bludnost,
nečistoću,
strasti,
zlu požudu
i pohlepu — to idolopoklonstvo!
Zbog toga dolazi gnjev Božji
na sinove neposlušne.
Tim ste putem i vi nekoć hodili,
kad ste u tome živjeli.
Ali sada i vi odložite sve!
Gnjev, srdžba, opakost, hula,
prostota van iz vaših usta!
Ne varajte jedni druge!
Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima
i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje
po slici svoga Stvoritelja!
Tu više nema:
Grk — Židov,
obrezanje — neobrezanje,
barbar — skit,
rob — slobodnjak,
nego sve i u svima — Krist.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 2-3.10-13b

Pripjev:

Gospodin je dobar svima!

 

Svaki ću dan tebe, Gospodine, slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore!

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Evanđelje:

Lk 6, 20-26

 

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataša!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podiže Isus oči prema učenicima i reče:
»Blago vama, siromasi:
vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete:
vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete:
vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi
i kad vas izopće i pogrde
te izbace ime vaše
kao zločinačko
zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte:
evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!
Ali jao vama, bogataši:
imate svoju utjehu!
Jao vama koji ste sada siti:
gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete:
jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«
Riječ Gospodnja.