Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus umnaža kruh i očituje se kao prorok.

Petak

*, 8. 1. 2016.

Svagdan

ČITANJA:
1Iv 4,7-10; Ps 72,1-4b.7-8; Mk 6,34-44

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Severin, Teofil, Bogoljub, Apolinar

IMENDANI:
▪ Julijanski kalendar: Zbor Presvete Bogorodice.

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

1Iv 4, 7-10

 

Bog je ljubav.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego — on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 72, 1-2.3-4ab.7-8

Pripjev:

Klanjat će ti se, Gospodine, svi narodi zemlje!

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.


Nek bregovi narodu urode mirom,
a brežuljci pravdom.
Dosudit će pravo ubogim pučanima,
djeci siromaha donijet će spasenje.

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik — sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

Evanđelje:

Mk 6, 34-44

 

Isus umnaža kruh i očituje se kao prorok.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Vidje Isus silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati mnogočemu.
A u kasni već sat pristupe mu učenici pa mu reknu: »Pust je ovo kraj i već je kasno. Otpusti ih da odu po okolnim zaseocima i selima i kupe sebi što za jelo.« No on im odgovori: »Podajte im vi jesti.« Kažu mu: »Da pođemo i kupimo za dvjesta denara kruha pa da im damo jesti?«
A on će im: »Koliko kruhova imate? Idite i vidite!« Pošto izvidješe, kažu: »Pet, i dvije ribe.« I zapovijedi im da sve, u skupinama, posjedaju po zelenoj travi. I pružiše se po sto i po pedeset na svaku lijehu.
On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda u nebo, izreče blagoslov pa razlomi kruhove i davaše učenicima da posluže ljude. Tako i dvije ribe razdijeli svima.
I jeli su svi i nasitili se. I od ulomaka nakupiše dvanaest punih košara, a od riba. A jelo je pet tisuća muškaraca.
Riječ Gospodnja.