Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.

Subota

XXVI. tjedan kroz godinu, 1. 10. 2016.

Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Job 42,1-3.5-6.12-17; Ps 119,66.71.75.91.125.130; Lk 10,17-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Terezija, Tereza, Terza, Zita

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Job 42,1-3.5-6.12-17

 

Sada te moje oči vidješe, sve riječi svoje zato ja poričem.

 

Čitanje Knjige o Jobu

Job ovako odgovori Gospodinu:
Ja znadem, moć je tvoja bezgranična:
što god naumiš, to izvesti možeš.
Tko je taj koji riječima bezumnim
zamračuje božanski promisao?
Govorah stoga, ali ne razumjeh,
o čudesima meni neshvatljivim.
Po čuvenju tek poznavah te dosad,
ali sada te oči moje vidješe.
Sve riječi svoje zato ja poričem
i kajem se u prahu i pepelu.
Gospodin blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica. Imao je sedam sinova i tri kćeri. Prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj Kesija, a trećoj Keren-Hapuk. U svem onom kraju ne bijaše žena tako lijepih kao Jobove kćeri. I otac im dade jednaku baštinu kao i njihovoj braći.
Poslije toga Job doživje doba od sto četrdeset godina, i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umrije Job, nauživši se života.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 66.71.75.91.125.130

Pripjev:

Licem svojim obasjaj slugu svoga!

 

Nauči me razumu i znanju,
jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

Dobro mi je što sam ponižen
da bih tvoja naučio pravila.

Znadem, Gospodine, da su ti sudovi pravedni
i da si me s pravom ponizio.

Po tvojim zakonima nebesa i zemlja stoje sveudilj,
jer sve tebi služi.

Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me
da upoznam tvoje propise.

Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

Evanđelje:

Lk 10, 17-24

 

Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Vratiše se sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«
U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin — doli Otac; niti tko je Otac — doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«
Tada se okrene prema učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«
Riječ Gospodnja.