Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne će se ostaviti ni kamena na kamenu.

Utorak

XXXIV. tjedan kroz godinu, 22. 11. 2016.

Sv. Cecilija, djevica i mučenica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Otk 14,14-19; Ps 96,10-13; Lk 21,5-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Cecilija, Benigna, Dobrila

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

Otk 14, 14-19

 

Dođe čas žetvi, žetva je zrela.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:
gle, bijel oblak
a na oblak sjede Netko kao Sin Čovječji;
na glavi mu zlatan vijenac,
u ruci oštar srp.
I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama
vičući iza glasa
onomu što sjedi na oblaku:
»Mahni srpom i žanji
jer dođe čas žetvi,
zrela je žetva zemaljska!«
I Onaj što sjedi na oblaku
baci srp na zemlju
i zemlja bî požnjevena.
I drugi jedan anđeo iziđe iz hrama nebeskog.
I on imaše oštar srp.
I od žrtvenika iziđe drugi anđeo
— onaj koji ima vlast nad ognjem —
pa povika iza glasa onomu s oštrim srpom:
»Mahni oštrim srpom
i poberi grozdove u vinogradu zemaljskom
jer sazri grožđe!«
I anđeo baci srp na zemlju
i obra vinograd zemaljski,
a obrano baci u veliku kacu
gnjeva Božjega.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 10-13

Pripjev:

Gospodin dolazi suditi zemlji.

 

Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu,
neka klikće šumsko drveće!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi,
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi
i narodima po istini svojoj.

Evanđelje:

Lk 21, 5-11

 

Neće se ostaviti ni kamen na kamenu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«
Upitaše ga: »Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?« A on reče: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima. A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak.«
Tada im kaže: »Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahotâ i velikih znakova s neba.«
Riječ Gospodnja.