Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što hoćeš da ti učinim? Gospodine, da progledam.

Ponedjeljak

XXXIII. tjedan kroz godinu, 14. 11. 2016.

Sv. Nikola Tavelić, prezbiter i mučenik

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Otk 1,1-4; 2,1-5a; Ps 1,1-4.6; Lk 18,35-43

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Nikola, Niko, Nikolina, Nikoleta, Nikica

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

Otk 1, 1-4; 2, 1-5a

 

Spomeni se odakle si pao i obrati se.

 

Početak Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Otkrivenje Isusa Krista
koje njemu dade Bog
da ga pokaže slugama svojim:
ono što se ima dogoditi ubrzo.
I on to označi poslavši anđela svoga
sluzi svomu Ivanu
koji posvjedoči za riječ Božju
i za svjedočanstvo Isusa Krista
— za sve što vidje.
Blago onomu koji čita
i onima što slušaju
riječi ovog proroštva
te čuvaju što je u njem napisano.
Jer vrijeme je blizu!
Ivan sedmerim crkvama u Aziji.
Milost vam i mir
od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi
i od sedam duhova
što su pred Prijestoljem njegovim.
Čuo sam Gospodina gdje mi govori:
Anđelu Crkve u Efezu napiši:
»Ovako govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici,
Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka:
Znam tvoja djela,
tvoj trud i postojanost tvoju
i da ne možeš podnijeti opakih.
Iskušao si one koji se prave apostolima,
a nisu, i pronašao si da su lažljivci.
Postojan si,
podnio si za ime moje
i nisi smalaksao.
Ali imam protiv tebe:
prvu si ljubav svoju ostavio.
Spomeni se dakle odakle si pao,
obrati se i čini prva djela.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1, 1-4.6

Pripjev:

Pobjedniku ću dati jesti od stabla života.

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj vódâ tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje:

Lk 18, 35-43

 

Što hoćeš da ti učinim? Gospodine, da progledam.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se Isus približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. Rekoše mu: »Isus Nazarećanin prolazi.« Tada povika: »Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se.« Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jače vikao: »Sine Davidov, smiluj mi se!«
Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k njemu. Kad se on približi, upita ga: »Što hoćeš da ti učinim?« A on će: »Gospodine, da progledam.« Isus će mu: »Progledaj! Vjera te tvoja spasila.« I umah progleda i uputi se za njim slaveći Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.
Riječ Gospodnja.