Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, ali ni vlas vam s glave neće propasti.

Srijeda

XXXIV. tjedan kroz godinu, 23. 11. 2016.

ili: Sv. Klement I., papa i mučenik; ili: Sv. Kolumban, opat

Svagdan

ČITANJA:
Otk 15,1-4; Ps 98,1-3b.7-9; Lk 21,12-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Klement I., Kolumban, Lukrecija, Amfilohije

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Otk 15, 1-4

 

Pjevaju pjesmu Mojsijevu i pjesmu Jaganjčevu.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugo znamenje na nebu,
veliko i čudesno:
sedam anđela sa sedam zála posljednjih —
njima se navršuje gnjev Božji.
I vidjeh kao neko more od prozirca
pomiješano s ognjem.
Oni koji pobijediše Zvijer
i kip njezin
i broj imena njezina
stoje u moru od prozirca
s citrama Božjim u ruci.
Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega,
i pjesmu Jaganjčevu:
»Velika su i čudesna djela tvoja,
Gospodine, Bože, Svevladaru!
Pravedni su i istiniti putovi tvoji,
Kralju narodâ!
Tko da te se ne boji, Gospodine,
tko da ne slavi ime tvoje!
Ti si jedini svet!
I zato svi će narodi doći
i klanjati se pred tobom
jer se očitovahu pravedna djela tvoja!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98, 1-3b.7-9

Pripjev:

Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Neka huči more i što je u njemu,
krug zemaljski i stanovnici njegovi!
Rijeke nek plješću rukama,
zajedno s njima neka se brda raduju!

Jer Gospodin dolazi,
dolazi suditi zemlji.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi
i pucima po pravici.

Evanđelje:

Lk 21, 12-19

 

Svi će vas zamrziti zbog imena mojega, ali ni vlas vam s glave neće propasti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja.«
»Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu! Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti.«
»Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti. Svojom ćete se postojanošću spasiti.«
Riječ Gospodnja.