Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.

Petak

IV. tjedan kroz godinu, 5. 2. 2016.

Sv. Agata, djevica i mučenica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Sir 47,2-11; Ps 18,31.47.50-51; Mk 6,14-29

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Agata, Dobrila, Modest, Jagoda

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

Sir 47, 2-11

 

Pjevao je David svim srcem Gospodinu, i ljubio Tvorca svoga.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Kao što se pretilina odlučuje od pričesnice,
tako i David od sinova Izraelovih.
Igraše se s lavovima kao s jarićima
i s medvjedima kao s janjcima;
zar nije još kao dječak ubio diva
i skinuo sramotu s naroda,
kad je iz praćke bacio kamen
i slomio oholost Golijata?
Prizva Boga Svevišnjega,
koji mu je dao snagu desnici,
da obori junaka vješta bojevima
i podigne jakost narodu svome.
Zato mu je dana slava od deset tisuća,
i slavljahu ga dok blagoslivljaše Gospoda,
i ponudiše mu krunu slavnu,
jer on svuda porazi neprijatelje,
i uništi protivnike Filistejce
i slomi silu njihovu do današnjega dana.
U svakom svom djelu slavio je
Svetog Svevišnjeg, riječima hvale;
pjevao je svim srcem svojim,
i ljubio Tvorca svoga.
Pred žrtvenik je postavio glazbala
da zvucima njihovim zasladi pjesmu.
Blagdanima je sjajnost dodao
i savršeno uresio svetkovine,
proslavljao sveto ime Gospodnje,
i Svetište je odzvanjalo već od zore.
Zato mu Gospod grijehe oprosti
i podiže dovijeka silu njegovu,
i dade mu Savez kraljevski,
slavni prijestol u Izraelu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 18,31.47.50-51

Pripjev:

Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

 

Savršeni su puti Gospodnji,
i riječ je Božja ognjem kušana.
On, samo on, štit je svima
koji se k njemu utječu.

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenej moje!
Zato ću te slaviti, Gospodine, među pucima
i psalam pjevati tvome Imenu.

Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost iskazao,
Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

Evanđelje:

Mk 6, 14-29

 

Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dočuo za Isusa i kralj Herod jer se razglasilo Isusovo ime te se govorilo: »Ivan Krstitelj uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.« A drugi govorahu: »Ilija je!« Treći opet: »Prorok, kao jedan od proroka.« Herod pak na to govoraše: »Uskrsnu Ivan kojemu ja odrubih glavu.«
Herod doista bijaše dao uhititi Ivana i svezati ga u tamnici zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa, kojom se bio oženio. Budući da je Ivan govorio Herodu: »Ne smiješ imati žene brata svojega!«, Herodijada ga mrzila i htjela ga ubiti, ali nije mogla jer se Herod bojao Ivana; znao je da je on čovjek pravedan i svet pa ga je štitio. I kad god bi ga slušao, uvelike bi se zbunio, a rado ga je slušao.
I dođe zgodan dan kad Herod o svom rođendanu priredi gozbu svojim velikašima, časnicima i prvacima galilejskim. Uđe kći Herodijadina i zaplesa. Svidje se Herodu i sustolnicima. Kralj reče djevojci: »Zaišti od mene što god hoćeš i dat ću ti!« I zakle joj se: »Što god zaišteš od mene, dat ću ti, pa bilo to i pol mojega kraljevstva.« Ona iziđe pa će svojoj materi: »Što da zaištem?« A ona će: »Glavu Ivana Krstitelja!« I odmah žurno uđe kralju te zaište: »Hoću da mi odmah dadeš na pladnju glavu Ivana Krstitelja!«
Ožalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika ne htjede je odbiti. Kralj odmah posla krvnika i naredi da donese glavu Ivanovu. On ode, odrubi mu glavu u tamnici, donese je na pladnju i dade je djevojci, a djevojka materi. Kad za to dočuše Ivanovi učenici, dođu, uzmu njegovo tijelo i polože ga u grob.
Riječ Gospodnja.