Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Svi su jeli i nasitili se.

Četvrtak

VIII. tjedan kroz godinu, 26. 5. 2016.

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO

Svetkovina

ČITANJA:
Post 14,18-20; Ps 110,1-4; 1Kor 11,23-26; Lk 9,11b-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
*

IMENDANI:
▪ Izostavlja se spomedan sv. Filipa Nerija, prezbitera.

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Post 14, 18-20

 

Iznese kruh i vino.

 

Čitanje Knjige Postanka

U ono vrijeme:
Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega. Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje! I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 110, 1-4

Pripjev:

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

 

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!

Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!«

Drugo čitanje:

1Kor 11,23-26

 

Kad god jedete i pijete, smrt Gospodnju navješćujete.

 

Čitanje Prve poslanice

svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi.
Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete
dok on ne dođe.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 9, 11b-17

 

Svi su jeli i nasitili se.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja.
Dan bijaše na izmaku. Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.« A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.« A bijaše oko pet tisuća muškaraca.
Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju. A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo.
Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.
Riječ Gospodnja.