Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kojom vlašću to činiš?

Subota

VIII. tjedan kroz godinu, 28. 5. 2016.

Svagdan

ČITANJA:
Jd 17.20b-25; Ps 63,2-6; Mk 11,27-33

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
German, Vilim, Velimir

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Jd 17, 20b-25

 

Bog vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu.

 

Čitanje Poslanice svetoga Jude apostola

Ljubljeni! Sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. Naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom i uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život. I jedne, svadljivce, karajte, druge spašavajte otimajući ih ognju, trećima se pak smilujte sa strahom, mrzeći i haljinu puti okaljanu. Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju — jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu Gospodinu našem: slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakoga vijeka, i sada, u sve vijeke. Amen.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 63, 2-6

Pripjev:

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

 

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U Svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slavit.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Evanđelje:

Mk 11, 27-33

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: lsus i učenici opet dođu u Jeruzalem. Dok je obilazio Hramom, dođu k njemu glavari svećenički, pismoznanci i starješine. I govorahu mu: »Kojom vlašću to činiš? Ili tko ti dade tu vlast da to činiš?« A Isus im reče: »Jedno ću vas upitati. Odgovorite mi pa ću vam kazati kojom vlašću ovo činim. Krst Ivanov bijaše li od Neba ili od ljudi? Odgovorite mi!« A oni umovahu među sobom: »Reknemo li 'od Neba', odvratit će 'Zašto mu dakle ne povjeravaste?' Nego, da reknemo 'od ljudi!'« — Bojahu se mnoštva. Ta isvi Ivana smatrahu doista prorokom. I odgovore Isusu. »Ne znamo.« A Isus će im: »Ni ja vama neću kazati kojom vlašću ovo činim.«
Riječ Gospodnja.