Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemnu.

Utorak

XXVI. tjedan kroz godinu, 27. 9. 2016.

Sv. Vinko Paulski, prezbiter

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Job 3,1-3.11-17.20-23; Ps 88,2-8; Lk 9,51-56

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Vinko, Vincent, Vinka, Vincenta; Gaj

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Job 3, 1-3.11-17.20-23

 

Čemu darovati svjetlo nesretniku?

 

Čitanje Knjige o Jobu

Job otvori usta i prokle dan svoj; poče svoju besjedu i reče:
O, ne bilo dana kad sam se rodio
i noći što javi: »Začeo se dječak!«
Što nisam mrtav od krila materina,
što ne izdahnuh izlazeć iz utrobe?
Čemu su me dva koljena prihvatila
i dojke dvije da me nejaka podoje?
U miru bih vječnom počivao sada,
spavao bih, pokoj svoj bih uživao
s kraljevima i savjetnicima zemlje
koji su sebi pogradili grobnice,
ili s knezovima, zlatom bogatima,
što su kuće svoje srebrom napunili.
Ne bih bio — ko nedonošče zakopano,
ko novorođenče što svjetla ne vidje.
Zlikovci se više ne obijeste ondje,
iznemogli tamo nalaze počinka.
Čemu darovati svjetlo nesretniku
i život ljudima zagorčene duše
što smrt očekuju, a ona ne stiže,
većma no za blagom, za njome kopaju,
koji bi se humku grobnom veselili,
klicali od sreće kad bi grob svoj našli —
čovjeku kom put je životni sakriven,
koga sa svih strana Bog je zapriječio?
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 88, 2-8

Pripjev:

Neka dopre do tebe molitva moja, Gospodine!

 

Gospodine, Bože moj, vapijem danju,
a noću naričem pred tobom.
Neka dopre do tebe molitva moja,
prigni uho k vapaju mome.

Jer mi duša zasićena patnjama,
moj se život bliži Podzemlju.
Broje me k onima što u grob silaze,
postadoh sličan nemoćniku.

Među mrtvima moj je ležaj,
poput ubijenih što leže u grobu
kojih se više ne spominješ,
od kojih si ustegao ruku.

Smjestio si me u jamu duboku,
u tmine, u bezdan.
Teško me pritišće ljutnja tvoja,
i svim me valima svojim prekrivaš.

Evanđelje:

Lk 9, 51-56

 

Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.
I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.
Riječ Gospodnja.