Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Blago vama siromasi! Jao vama, bogataši!

Srijeda

XXIII. tjedan kroz godinu, 7. 9. 2016.

Sv. Marko Križevčanin, prezbiter i mučenik

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Kor 7,25-31; Ps 45,11-12.14-17; Lk 6,20-26

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Marko, Markica, Regina, Hvalimir, Hvalimira, Draga, Predrag

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

1 Kor 7, 25-31

 

Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave! Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene!

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja. Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti. Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave! Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene! Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.
Ovo hoću reći, braćo: vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ne uživaju, jer — prolazi obličje ovoga svijeta.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 45, 11-12.14-17

Pripjev:

Slušaj kćeri, pogledaj, prisluhni!

 

Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:
zaboravi svoj narod i dom oca svog!
Zaželi li kralj ljepotu tvoju,
smjerno se pokloni njemu,
jer je on gospodar tvoj.

Sva lijepa korača kći kraljeva
u haljinama zlatom vezenim.
U haljini od veza šarena kralju je dovode,
pratnja su joj djevice, drúge njezine.

S veseljem ih vode i s klicanjem,
u kraljeve dvore ulaze.
Umjesto otaca imat ćeš sinove,
postavit ćeš ih knezovima na svoj zemlji.

Evanđelje:

Lk 6, 20-26

 

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podiže Isus oči prema učenicima i reče:
»Blago vama, siromasi:
vaše je kraljevstvo Božje!
Blago vama koji sada gladujete:
vi ćete se nasititi!
Blago vama koji sada plačete:
vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi
i kad vas izopće i pogrde
te izbace ime vaše
kao zločinačko
zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte:
evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!
Ali jao vama, bogataši:
imate svoju utjehu!
Jao vama koji ste sada siti:
gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete:
jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili!
Ta tako su činili lažnim prorocima oči njihovi.«
Riječ Gospodnja.