Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.

Subota

XXVIII. tjedan kroz godinu, 21. 10. 2017.

Svagdan

ČITANJA:
Rim 4,13.16-18; Ps 105,6-9.42-43; Lk 12,8-12

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Kajo, Hilarion, Vendelin, Vendelina

IMENDANI:
▪ Dubrovačka biskupija: Sv. Hilarion, spomendan.

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Rim 4, 13.16-18

 

U nadi protiv svake nade povjerova.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato — zbog vjere da bude po milosti te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas — kao što je pisano: Ocem mnoštva naroda ja te postavljam — pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove te bude ono što nije.
U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 6-9.42-43

Pripjev:

Gospodin se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

Abrahamov rod sluga je Gospodnji,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
On je Gospodin Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

On se sjeti svete riječi svoje
što je zada sluzi svome Abrahamu.
Puk svoj s klicanjem izvede
i s veseljem izabrane svoje.

Evanđelje:

Lk 12, 8-12

 

Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.«
»I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.«
»Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.«
Riječ Gospodnja.