Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što si pripravio, čije će biti?

Ponedjeljak

XXIX. tjedan kroz godinu, 23. 10. 2017.

Svagdan; 'ili: Sv. Ivan Kapistranski, prezbiter

ČITANJA:
Rim 4,20-25; Otpj. pj.: Lk 1,69-75; Lk 12,13-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Ivan Kapistranski, Teodoret, Severin

IMENDANI:
▪ Đakovačko-osječka nadbiskupija: Sv. Ivan Kapistranski, obvezatan spomendan.

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Rim 4, 20-25

 

Napisano je i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Njega.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Pred Božjim obećanjem nije Abraham nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost.
Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Lk 1, 69-75

Pripjev:

Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi narod svoj!

 

Podiže nam snagu spasenja
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka:

spasiti nas od neprijatelja naših
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim,
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,

zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu:
da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim
u sve dane svoje.

Evanđelje:

Lk 12, 13-21

 

Što si pripravio, čije će biti?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Netko iz mnoštva reče Isusu: »Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu.« Nato mu on reče: »Čovječe, tko me postavio sucem ili djeliocem nad vama?« I dometnu im: »Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.« Kaza im i prispodobu: »Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja pa u sebi razmišljaše: 'Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu.' I reče: 'Evo što ću učiniti! Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj!' Ali Bog mu reče: 'Bezumniče! Već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, čije će biti?'«
»Tako biva s onim koji sebi zgrće blago, a ne bogati se u Bogu.«
Riječ Gospodnja.