Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nisam došao dati mir nego razdjeljenje.

Četvrtak

XXIX. tjedan kroz godinu, 26. 10. 2017.

Svagdan

ČITANJA:
Rim 6,19-23; Ps 1,1-4.6; Lk 12,49-53

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Dimitrije Srijemski, Dmitar, Lucijan, Albin, Damjan

IMENDANI:
▪ Srijemska biskupija: Sv. Dimitrije, zaštitnik Biskupije. ▪ Požeška biskupija: Sv. Demetrije (Mitar), mučenik, obvezatan spomendan.

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Rim 6, 19-23

 

Sada pak, oslobođeni grijeha, postali ste sluge Božje.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju — do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti — do posvećenja. Uistinu, kad bijaste robovi grijeha, »slobodni« bijaste od pravednosti. Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu — smrt. Sada pak pošto ste oslobođeni grijeha i postali sluge Božje, imate plod svoj za posvećenje, a svršetak — život vječni. Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 1, 1-4.6

Pripjev:

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje:

Lk 12, 49-53

 

Nisam došao mir dati nego razdjeljenje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Oganj dođoh baciti na zemlju
pa što hoću ako je već planuo!
Ali krstom mi se krstiti
i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!
Mislite li
da sam došao mir dati na zemlji?
Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje.
Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena:
razdijelit će se trojica protiv dvojice
i dvojica protiv trojice
— otac protiv sina i sin protiv oca,
mati protiv kćeri i kći protiv matere,
svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«
Riječ Gospodnja.