Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.

Subota

XXX. tjedan kroz godinu, 4. 11. 2017.

Spomendan

Sv. Karlo Boromejski, biskup

ČITANJA:
od dana: Rim 11,1-2a.11-12.25-29; Ps 94,12-13a.14-15.17-18; Lk 14,1.7-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Karlo, Karolina, Dragutin, Drago, Dragica

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Rim 11, 1-2a.11-12.25-29

 

Ako je odbačenje Židova izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? (r. 15)

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Zar je Bog odbacio narod svoj? Nipošto! Ta i ja sam Izraelac, iz potomstva Abrahamova, plemena Benjaminova. Nije Bog odbacio naroda svojega koga predvidje.
Pitam dakle: Jesu li posrnuli da propadnu? Nipošto! Naprotiv: po njihovu posrtaju spasenje poganima da se tako oni, Židovi, izazovu na ljubomor. Pa ako je njihov posrtaj bogatstvo za svijet, i njihovo smanjenje bogatstvo za pogane, koliko li će više to biti njihov puni broj?
Jer ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo: djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe. I tako će se cio Izrael spasiti, kako je pisano:
Doći će sa Siona Otkupitelj,
odvratit će bezbožnost od Jakova.
I to će biti moj Savez s njima,
kad uklonim grijehe njihove.
U pogledu evanđelja, oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca. Ta neopozivi su dari i poziv Božji!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 94, 12-13a.14-15.17-18

Pripjev:

Neće Gospodin odbaciti naroda svojega.

 

Blago onom koga ti poučavaš, Gospodine,
i učiš Zakonu svojemu:
da mu mir udijeliš od nesretnih dana.

Neće Gospodin odbaciti naroda svojega
i svoje baštine neće napustiti;
jer će se pravo dosuditi pravednosti,
i za njom će ići svi čestiti srcem.

Da mi Gospodin ne pomaže,
brzo bih sišao u Tišinu.
Čim pomislim: »Noga mi posrće«,
dobrota me tvoja, Gospodine, podupire.

Evanđelje:

Lk 14, 1.7-11

 

Koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote Isus dođe u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: »Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: 'Ustupi mjesto ovome.' Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao da ti rekne: 'Prijatelju, pomakni se naviše!' Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer — svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«
Riječ Gospodnja.