Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga.

Subota

IX. tjedan kroz godinu, 10. 6. 2017.

Liturgija kvatri

ČITANJA:
Iz Prigodnih i zavjetnih čitanja (str. 119.-130.): 2Sol 3,6-12.16; Ps 127,1-2; Mt 25,14-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Bogumil, Dijana, Biserka

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Tob 12, 1.5-15.20

 

Ja se vraćam onome koji me poslao, a vi blagoslivljajte Boga.

 

Čitanje Knjige o Tobiji

U one dane: Tobija pozva sina svoga Tobiju pa će mu: »Što bismo dali ovom svetom čovjeku koji je došao s tobom?«
I otac i sin pozovu anđela nasamo te ga stanu moliti da se udostoji primiti polovicu svega što doniješe.
Nato će im on skrovito:
»Blagoslivljajte Boga nebeskoga
i hvalite ga pred svima živima
što vam je iskazao svoje milosrđe!
Doista, lijepo je čuvati tajnu kraljevu,
ali je časno otkrivati i razglašavati djela Božja.
Dobra je molitva s postom i milostinjom
većma no sabirali zlato u riznice.
Jer, milostinja oslobađa od smrti,
ona čisti od svakoga grijeha,
i po njoj se nalazi milosrđe i vječni život.
A koji čine grijeh i bezakonje,
dušmani su sami sebi.
Obznanjujem vam, dakle, istinu
i ne krijem vam tajne besjede.
Kad si sa suzama molio i pokapao mrtve,
kad si objed ostavljao
i krio ih danju u svojoj kući,
a noću pokapao,
ja sam prikazivao tvoju molitvu Gospodinu.
I kako si bio mio Bogu,
trebalo je da te iskušenje iskuša.
Sada evo, Gospodin me poslao da izliječim tebe
i Saru, ženu tvog sina, oslobodim od zloduha.
Ja sam Rafael anđeo,
jedan od sedmorice što stojimo pred Gospodinom.
Vrijeme je, dakle, da se vratini onome
koji me poslao;
a vi blagoslivljajte Boga
i razglašujte sva čudesa njegova!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Otp. pj.: Tob 13, 2.6-8

Pripjev:

Velik si, Gospodine, uvijeke!

 

Blagoslovljen Bog, koji živi uvijeke,
i njegovo kraljevstvo!
Jer on kažnjava i prašta,
dovodi u Podzemlje i odande izvodi,
i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.

Obratite se k njemu svim srcem svojim
i svom dušom svojom,
da činite pred njim istinu,
i on će se okrenuti k vama,
i neće sakrivati lica svoga od vas.

Gledajte što učini s vama,
na sva ga usta slavite i hvalite,
blagoslivljajte Gospoda pravde
i uzvisujte kralja vjekova.

Ja ga u zemlji progonstva hvalim
i očitujem njegovu moć i veličinu grešnom narodu.
Obratite se, grešnici, i činite pravdu pred njim.
Tko zna hoće li pogled svrnuti na vas
i milost vam iskazati!

Evanđelje:

Mk 12, 38-44

 

Ova je sirota udovica ubacila više od svih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!«
Potom sjede nasuprot riznici te promatraše kako narod baca sitniš u riznicu. Mnogi bogataši bacahu mnogo. Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: »Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu. Svi su oni zapravo ubacili od svoga suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sve što je imala, sav svoj žitak.«
Riječ Gospodnja.