Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

Četvrtak

IX. tjedan kroz godinu, 8. 6. 2017.

Svagdan

ČITANJA:
Tob 6,10-11a; 7,1.9-17; 8,4-10; Ps 128,1-5; Mk 12,28b-34

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Fortunat, Vilim

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Tob 6, 10-11a; 7, 1.9-17; 8, 4-10

 

Gospodin vas je doveo k meni da se ona uda u rod svoj.

 

Čitanje Knjige o Tobiji

U one dane: Reče Tobija anđelu: »Gdje hoćeš da odsjednemo?« Anđeo će mu: »Ovdje je Raguel, tvoj rođak i suplemenjak, a u njega kći, imenom Sara.«
Tako uđoše k Raguelu, i Raguel ih primi radosno. I pošto se porazgovoriše, Raguel zapovjedi da se zakolje ovan i da se priredi gozba. Dok ih je nutkao da sjednu k ručku, reče Tobija: »Neću ovdje danas ni jesti ni piti, dok mi ne ispuniš molbu i ne obećaš dati mi svoju kćer Saru.«
Čuvši to Raguel, prepade se znajući što je zadesilo onu sedmoricu muževa koji k njoj uđoše: poboja se da se to i ovome ne dogodi. I dok je oklijevao ne dajuć mu nikakva odgovora, reče mu anđeo: »Ne boj se dati je njemu! Ovom bogobojazniku pripada kći tvoja za ženu, i zato je nije mogao dobiti drugi.«
Nato će Raguel: »Ne sumnjam da je Bog pustio preda se molitve moje i suze. Uvjeren sam, doista, da vas je Bog zato doveo k meni, da se ona po Mojsijevu Zakonu uda u rod svoj. Zato ne sumnjaj da ću ti je dati.«
Uze nato desnicu svoje kćeri i stavi je u desnicu Tobijinu govoreći: »Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev bio vama! On vas združio te na vama ispunio svoj blagoslov!« Dohvate zatim list pa napisu ženidbeni ugovor. Potom počeše blagovati blagoslivljajući Boga.
A onda Tobija nagovori djevojku i reče joj: »Ustaj, Sara, da se molimo Bogu danas, sutra i prekosutra; tri se ove noći s Bogom družimo, a kad mine treća noć, bit ćemo svoji u ženidbi. Jer, djeca smo svetaca i ne dolikuje da se združimo kao pogani, koji ne znaju Boga.«
I ustanu i zajedno se usrdno pomole za zdravlje.
Tobija reče:
»Gospodine Bože otaca naših,
blagoslivljalo te nebo i zemlja,
more i vrela i rijeke i sva stvorenja u njima!
Ti si stvorio Adama od praha zemaljskoga
i Evu mu dao za pomoćnicu.
Ti, Gospodine, znaš
da ne uzimam zbog pohote
ovu sestru svoju za ženu,
već jedino iz ljubavi prema potomstvu,
da se u njemu proslavlja Ime tvoje
u vijeke vjekova.«
A Sara reče:
»Smiluj nam se, Gospodine,
smiluj nam se,
da starost zdravi dočekamo zajedno!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-5

Pripjev:

Blago onima koji se boje Gospodina!

 

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se Gospodina boji!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Evanđelje:

Mk 12, 28b-34

 

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele, Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!«
»Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.
Riječ Gospodnja.