Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

Srijeda

XIV. tjedan kroz godinu, 12. 7. 2017.

Svagdan

ČITANJA:
Post 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Ps 33,2-3.10-11.18-19; Mt 10,1-7

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Proklo, Hilarije, Fortunat, Mohor, Živko, Tanja

IMENDANI:
▪ Julijanski kalendar: Sv. Petar i Pavao, apostoli.

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Post 41, 55-57; 42, 5-7a.17-24a

 

Stiže nas kazna zbog našega brata.

 

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Glad zavlada u zemlji egipatskoj, i puk zavapi faraonu za kruh; a faraon reče svim Egipćanima: »Idite k Josipu i što god vam rekne, činite!« Kad se glad proširi po svoj zemlji Josip rastvori skladišta, te je Egipćane opskrbljivao žitom, jer je glad postala žestoka u zemlji egipatskoj. Sav je svijet išao u Egipat k Josipu da kupuju žita, jer je strašna glad vladala po svem svijetu.
Među onima koji su išli nabavljati žito, jer i u zemlji kanaanskoj vladaše glad, bijahu i sinovi Izraelovi.
Josip je bio namjesnik u zemlji; on je dijelio žito svemu svijetu. Dođu tako i Josipova braća i poklone mu se licem do zemlje. Josip prepozna braću čim ih ugleda, ali se prema njima vladao kao stranac i oštro im govorio.
Potom ih baci u zatvor na tri dana.
Treći im dan reče Josip: »Izvršite to, i ostat ćete na životu, jer sam ja čovjek bogobojazan. Ako ste pošteni, neka jedan od vas ostane u zatvoru, a vi ostali idite i nosite žito svom izgladnjelom domu. Poslije toga dovedite mi svoga najmlađeg brata, tako da se obistine vaše riječi te da ne izginete.« Oni pristanu. Zatim je jedan drugom govorio: »Jao nama! Stiže nas kazna zbog našega brata; gledali smo njegovu muku dok nas je molio za milost, ali ga nismo uslišali. Stoga nas je ova nevolja snašla.« Ruben im odvrati: »Zar vam nisam govorio: Ne ogrešujte se o mladića! Ali vi niste slušali. Sad se traži račun za njegovu krv.« Nisu znali da ih Josip razumije, jer su se s njim razgovarali preko tumača. On se od njih udalji te zaplaka. Opet se vrati, i razgovaraše s njima.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 33, 2-3.10-11.18-19

Pripjev:

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u tebe uzdamo!

 

Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!
Pjesmu novu zapjevajte njemu
i glazbala skladna popratite poklicima.

Gospodin razbija nakane pucima,
mrsi namjere narodima.
Naum Gospodnji dovijeka ostaje,
i misli srca njegova od koljena do koljena.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.

Evanđelje:

Mt 10, 1-7

 

Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!'«
Riječ Gospodnja.