Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sin Čovječji gospodar je subote.

Petak

XV. tjedan kroz godinu, 21. 7. 2017.

Svagdan; ili: Sv. Lovro Brindiški, prezbiter i crkveni naučitelj

ČITANJA:
Izl 11,10 – 12,14; Ps 116,12-13.15.16b-18; Mt 12,1-8

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Lovro Brindiški, Danijel prorok, Danica, Dane, Viktor

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Izl 11, 10–12, 14

 

Zakoljite janje u suton; gdje god spazim krv, prijeći ću vas.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Mojsije i Aron izveli su mnoga znamenja pred faraonom, ali je Gospodin okorio srce faraonu, tako te on nije puštao Izraelaca iz svoje zemlje.
Gospodin reče Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj: »Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam bude prvi mjesec u godini. Ovo objavite svoj zajednici izraelskoj: »Desetog dana ovog mjeseca neka svatko za porodicu pribavi jedno živinče. Tako, jedno na kuću. Ako je porodica premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle.« Čuvajte ga do četrnaestog dana ovoga mjeseca. A onda neka ga sva izraelska zajednica u suton zakolje. Neka uzmu krvi i poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće u kojoj se bude blagovalo. Meso, pečeno na vatri, neka se pojede te iste noći sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. Da ništa sirovo ili na vodi skuhano od njega niste jeli, nego na vatri pečeno: s glavom, nogama i ponutricom. Ništa od njega ne smijete ostaviti za sutradan: što bi god do jutra ostalo, morate na vatri spaliti.
A ovako ga blagujte: opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. Jedite ga žurno: to je pasha Gospodnja. Jer te ću noći ja proći egipatskom zemljom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj, i čovjeka i životinju. Ja, Gospodin, kaznit ću i sva egipatska božanstva.
Krv neka bude znak na kućama u kojima vi budete. Gdje god spazim krv, prijeći ću vas; tako ćete izbjeći pokolju zatornomu kad se oborim na zemlju egipatsku.« »Taj dan neka vani bude spomen-dan. Slavite ga kao blagdan u čast Gospodinu. Svetkujte ga po trajnoj uredbi od koljena do koljena.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 116, 12-13.15.16b-18

Pripjev:

Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

 

Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.

Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Tvoj sam sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

Evanđelje:

Mt 12, 1-8

 

Sin Čovječji gospodar je subote.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve. Učenici su njegovi ogladnjeli te počeli trgati klasje i jesti. Vidjevši to, farizeji mu rekoše: »Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom.« On im reče: »Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima? Ili zar niste čitali u Zakonu da subotom svećenici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su? A velim vam: veće od Hrama jest ovdje!
I kad biste razumjeli što ono znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva, ne biste osudili ove nekrive. Ta Sin Čovječji gospodar je subote!«
Riječ Gospodnja.