Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem.

Ponedjeljak

XVI. tjedan kroz godinu, 24. 7. 2017.

Svagdan; ili: Sv. Sarbelije Makhlūf, prezbiter

ČITANJA:
Izl 14,5-18; Otpj pj.: Izl 15,1-6; Mt 12,38-42

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Sarbelije, Kristina, Eufrazija, Boris, Ljudevita

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Izl 14, 5-18

 

Znat će se da sam ja Gospodin, kad se proslavim nad faraonom.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Kad su egipatskom kralju dojavili da je narod pobjegao, faraon se i njegovi dvorani predomisliše o narodu. »Što ovo učinismo! — rekoše. — Pustismo Izraelce da nam više ne služe!« Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku. Uze šest stotina poizbor svojih kola i sva ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše. Gospodin otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otišli uzdignute pesnice. Egipćani, dakle, pođu za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota, nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici.
Kako se faraon približavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipćani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I poviču Izraelci Gospodinu. »Zar nije bilo grobova u Egiptu — reknu Mojsiju — pa si nas izveo da pomremo u pustinji? Kakvu si nam uslugu učinio što si nas izveo iz Egipta! Zar ti nismo rekli baš ovo u Egiptu: Pusti nas! Služit ćemo Egipćane! Bolje nam je i njih služiti nego u pustinji poginuti.« Mojsije reče narodu: »Ne bojte se! Stojte čvrsto pa ćete vidjeti spasenje Gospodnje, ono što će Gospodin za vas učiniti: Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti. Gospodin će se boriti za vas. Budite mirni!«
Zatim reče Gospodin Mojsiju: »Zašto zapomažete prema meni! Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje, da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana, i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospodin, kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Izl 15, 1-6

Pripjev:

Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Zapjevat ću Gospodinu
jer se slavom proslavio!
Konja i konjanika
u more on je vrgao!

Moja je snaga, moja pjesma — Gospodin,
jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti;
on je Bog oca moga, njega ću veličati.

Gospodin je ratnik,
Jahve je ime njegovo.
Kola faraonova i vojsku mu u more baci;
cvijet njegovih štitonoša potonu u Moru crvenom.

Valovi ih prekriše;
poput kamena u morske potonuše dubine.
Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči;
desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana.

Evanđelje:

Mt 12, 38-42

 

Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Neki pismoznanci i farizeji zapodjenuše razgovor s Isusom: »Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak.« A on im odgovori: »Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći. Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone! Kraljica će Juga ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo, ovdje je i više od Salomona!«
Riječ Gospodnja.