Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

Četvrtak

XVI. tjedan kroz godinu, 27. 7. 2017.

Svagdan

ČITANJA:
Izl 19,1-2,9-11,16-20b; Otp. pj.: Dn 3,52-56; Mt 13,10-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Klement Ohridski, Gorazd, Ljerka, Ljiljana, Celestin

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Izl 19, 1-2.9-11.16-20b

 

Sići će Gospodin na brdo Sinaj naočigled svega puka.

 

Čitanje Knjige Izlaska

Trećeg mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske, istoga dana, stignu Izraelci u Sinajsku pustinju. Idući od Refidima, dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom.
Nato Gospodin reče Mojsiju: »Ja ću, evo, doći k tebi u gustom oblaku, da narod čuje kad budem s tobom govorio, i da ti zauvijek vjeruje.« Onda je Mojsije prenio Gospodinu odgovor naroda.
Tada reče Gospodin Mojsiju: »Pođi k narodu i posvećuj ga danas i sutra. Neka opere svoju odjeću; neka bude spreman prekosutra, jer će prekosutra sići Gospodin na brdo Sinaj naočigled svega puka.«
A prekosutra, u osvit dana, prolomi se grmljavina, munje zasijevnuše, a gust se oblak nadvi nad brdo. Gromko zaječa trublja, zadrhta sav puk, koji bijaše u taboru. Mojsije povede puk iz tabora u susret Bogu. Stadoše na podnožju brda. Brdo Sinaj zavilo se u dim, jer je Gospodin u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo. Zvuk trublje bivao je sve jači. Mojsije je govorio, a Bog mu grmljavinom odgovarao. Gospodin siđe na Sinajsko brdo, na vrhunac, i pozva Gospodin Mojsija na vrhunac brda.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Dn 3, 52-56

Pripjev:

Hvaljen i uzvisivan dovijeka!

 

Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših,

Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje,

Blagoslovljen budi na prijestolje kraljevstva svoga,

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima,

Blagoslovljen budi na svodu nebeskom,

Evanđelje:

Mt 13, 10-17

 

Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.«
»Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori:
Slušat ćete, slušati — i nećete razumjeti;
gledat ćete, gledati — i nećete vidjeti!
Jer usalilo se srce naroda ovog:
uši začepiše,
oči zatvoriše
da očima ne vide,
ušima ne čuju,
srcem ne razumiju,
te se ne obrate,
pa ih izliječim.«
»A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.«
Riječ Gospodnja.