Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zrno gorušičino razvije se u stablo te se ptice nebeske gnijezde na njegovim granama.

Ponedjeljak

XVII. tjedan kroz godinu, 31. 7. 2017.

Spomendan

Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter

ČITANJA:
Izl 32,15-24.30-34; Ps 106,19-23; Mt 13,31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Ignacije, Vatroslav, Ognjen; Dionizije, Tertulijan, Helena

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Izl 32, 15-24.30-34

 

Narod ovaj težak je grijeh počinio napravivši sebi boga od zlata.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Mojsije se okrene i siđe s brda. U rukama su mu bile dvije ploče Svjedočanstva, ploče ispisane na obje svoje plohe; ispisane i s jedne i s druge strane. Ploče su bile djelo Božje; pismo je bilo pismo Božje u pločama urezano.
A Jozua ču viku naroda koji je bučio, pa reče Mojsiju: »Bojna vika u taboru!« Mojsije mu odgovori:
»Niti viču pobjednici,
niti tuže pobijeđeni:
tu ja samo pjesmu čujem.«
Čim se približi taboru te opazi tele i kako igraju, razgnjevi se Mojsije. Baci iz ruku ploče i razbije ih na podnožju brda. Pograbi tele koje bijahu napravili, spali ga ognjem i u prah šatre. Onda prah razbaca po vodi i natjera Izraelce da je piju. Mojsije reče Aronu: »Što ti je ovaj puk učinio da si tako veliki grijeh na nj svalio?« A Aron odgovori: »Nek se moj gospodar srdžbom ne raspaljuje. Sam dobro znaš kako je ovaj narod na zlo sklon. Rekoše mi: 'Napravi nam bogove, pa neka pred nama idu! Ne znamo što se dogodi s tim čovjekom Mojsijem koji nas izbavi iz zemlje egipatske.' Na to im ja rekoh: Tko ima zlata, neka ga skine! Tako mi ga dadoše, a ja ga bacih u vatru, te izađe ovo tele.«
Sutradan reče Mojsije narodu: »Težak ste grijeh počinili. Ipak ću se Gospodinu popeti. Možda za vaš grijeh oproštenje pribavim.«
Mojsije se vrati Gospodinu pa reče: »Jao! Narod ovaj težak je grijeh počinio napravivši sebi boga od zlata. Ipak im taj grijeh oprosti ... Ako nećeš, onda i mene izbriši iz svoje knjige koju si napisao.« Nato Gospodin odgovori Mojsiju: »Onoga koji je protiv mene sagriješio, izbrisat ću iz svoje knjige. Nego, idi sad! Povedi narod kamo sam ti rekao. Anđeo će moj pred tobom ići. Ali u dan kad ih pohodim, zbog njihova ću ih grijeha kazniti.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 106, 19-23

Pripjev:

Hvalite Gospodina, jer je dobar!

 

Načiniše tele na Horebu,
klanjahu se liku slivenu.
Zamijeniše Slavu svoju
likom bika što proždire travu.

Zaboraviše Boga, koji ih izbavi
u Egiptu znamenja čineći
i čudesa u Kamovoj zemlji
i strahote na Crvenom moru.

Već namisli da ih satre,
al' Mojsije, izabranik njegov,
zauze se za njih
da srdžbu mu odvrati, te ih ne uništi.

Evanđelje:

Mt 13, 31-35

 

Zrno gorušičino razvije se u stablo te se ptice nebeske gnijezde po njegovim granama.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.«
I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.«
Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba — da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.
Riječ Gospodnja.