Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.

Petak

XIII. tjedan kroz godinu, 7. 7. 2017.

Svagdan

ČITANJA:
Post 23,1-4,19; 24,1-8,62-67; Ps 106,1-5; Mt 9,9-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Vilibald, Vilko, Odon, Goran, Benedikt

IMENDANI:
▪ Julijanski kalendar: Rođenje sv. Ivana Krstitelja.

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Post 23, 1-4.19; 24, 1-8. 62-67

 

U ljubavi prema Rebeki Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.

 

Čitanje Knjige Postanka

Duljina Sarina života bila je stotinu dvadeset i sedam godina. Sara umrije u Kirjat Arbi, to jest u Hebronu, u zemlji kanaanskoj; i Abraham uđe u žalost za Sarom i naricaše za njom.
Potom se Abraham digne ispred svoje pokojnice te prozbori sinovima Hetovim: »Premda sam ja među vama pridošlica i naseljenik, dajte mi posjed za grob među vama tako da mogu iznijeti svoju pokojnicu i sahraniti je.«
A onda Abraham sahrani svoju ženu Saru u špilji na poljani Makpeli, nasuprot Mamri — to jest Hebronu — u zemlji kanaanskoj.
Abraham bijaše već ostario, zašao u godine, Gospodin je Abrahama blagoslovio u svemu.
Abraham prozbori svome najstarijem sluzi u kući, pod čijom je upravom bilo sve njegovo: »Stavi svoju ruku pod moje stegno, da te zakunem Gospodinom, Bogom neba i Bogom zemlje, da mome sinu nećeš nabaviti za ženu ni jednu od kćeri Kanaanaca, među kojima boravim, nego ćeš otići u moj rodni kraj i dobaviti ženu mom sinu Izaku.« A sluga mu reče: »A što ako žena ne htjedne za mnom ići u ovu zemlju? Hoću li ja onda odvesti tvoga sina u zemlju iz koje si ti došao?« Abraham mu odgovori: »Dobro pripazi da onamo ne vodiš moga sina! Gospodin, Bog nebesa, koji me uzeo iz kuće moga oca i rodnog kraja i koji mi je pod zakletvom
obećao: 'Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju', pred tobom će poslati svog anđela, i odande ćeš ti dovesti ženu mome sinu. A ako žena ne bude htjela za tobom poći, ti ćeš biti oslobođen od ove moje zakletve; ali moga sina onamo ne vodi!«
Nakon dužeg vremena vratio se Izak iz blizine Beer Lahaj Roja; živio je u kraju negebskom. U suton iziđe Izak da se poljem prošeta; diže oči i ugleda deve gdje dolaze. Kad Rebeka, podigavši svoje oči, opazi Izaka, sjaha s deve pa zapita slugu: »Tko je onaj čovjek što poljem ide nama u susret?« A sluga odgovori: »Ono je moj gospodar.« Nato ona uze koprenu te se pokri.
Sluga ispriča Izaku sve što je učinio. Tada Izak uvede Rebeku u svoj šator i uze je sebi za ženu. U ljubavi prema njoj Izak je nalazio utjehu nakon smrti svoje majke.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 106, 1-5

Pripjev:

Hvalite Gospodina, jer je dobar!

 

Hvalite Gospodina, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Tko će izreć djela moći Gospodnje,
tko li mu iskazat sve pohvale?

Blaženi što drže naredbe njegove
i čine pravo u svako doba!
Sjeti me se, Gospodine,
po dobroti prema svome puku!

Pohodi me spasenjem svojim,
da uživam sreću izabranih tvojih,
da se radujem radosti naroda tvoga,
da tvojom se baštinom ponosim.

Evanđelje:

Mt 9, 9-13

 

Ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Milosrđe mi je milo, a ne žrtva.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pođe za njim.
Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?«
A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«
Riječ Gospodnja.