Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Majka moja i braća moja – ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše je.

Utorak

XXV. tjedan kroz godinu, 26. 9. 2017.

Svagdan; ili: Sv. Kuzma i Damjan, mučenici

ČITANJA:
Ezr 6,7-8.12b.14-20; Ps 122,1-5; Lk 8,19-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Kuzma i Damjan, Damjana, Gideon, Kresencija

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Ezr 6, 7-8.12b.14-20

 

Završili su Dom Božji i žrtvovali pashu.

 

Čitanje Knjige Ezrine

U one dane: Kralj Darije napisa upraviteljima pokrajina preko Rijeke: »Pustite neka Dom Božji grade upravitelj i starješine židovske. Dom Božji treba sagraditi na njegovu prvotnom mjestu. Evo moje naredbe o vašem držanju prema starješinama judejskim kako bi se ponovo sagradio taj Dom Božji: od kraljevskog blaga – to jest od danka s onu stranu Rijeke – neka se plaća onim ljudima brižljivo, bez prekida.
Ja, Darije, izdao sam ovu zapovijed. Neka se točno vrši!«
A židovske su starješine nastavile uspješno graditi po nadahnuću proroka Hagaja i Zaharije, sina Idonova. Dovršili su gradnju po naredbi Boga Izraelova i po naredbi Kira i Darija i Artakserksa, kralja perzijskoga. Hram je završen dvadeset i trećeg dana mjeseca Adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija.
Izraelci – svećenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva – radosno posvetiše taj Dom Božji. Žrtvovaše za posvećenje Doma Božjega stotinu junaca, dvije stotine ovnova, četiri stotine janjaca i, kao žrtvu za grijehe svega Izraela, dvanaest jaraca — prema broju plemena Izraelovih. Zatim postaviše svećenike po njihovim redovima i levite po njihovim razredima za službu Domu Božjem u Jeruzalemu, kako je propisano u knjizi Mojsijevoj.
Povratnici iz sužanjstva slavili su Pashu četrnaestog dana prvoga mjeseca. Svi su se leviti, kao jedan čovjek, očistili: svi su bili čisti: žrtvovali su pashu za sve povratnike iz ropstva, za svoju braću svećenike i za sebe.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 122, 1-5

Pripjev:

Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

 

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo ulaze plemena,
plemena Gospodnja!

Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice Doma Davidova.

Evanđelje:

Lk 8, 19-21

 

Majka moja i braća moja – ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše je.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Majka Isusova i braća njegova htjedoše k njemu, ali ne mogoše do njega zbog mnoštva. Javiše mu: »Majka tvoja i braća tvoja stoje vani i žele te vidjeti.« A on im odgovori: »Majka moja, braća moja – ovi su koji riječ Božju slušaju i vrše.«
Riječ Gospodnja.