Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

Četvrtak

XXII. tjedan kroz godinu, 7. 9. 2017.

Spomendan

Sv. Marko Križevčanin, prezbiter i mučenik

ČITANJA:
od dana: Kol 1,9-14; Ps 98,2-6; Lk 5,1-11

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Marko, Markica, Regina, Hvalimir, Hvalimira, Draga, Predrag

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
crvena

Prvo čitanje:

Kol 1, 9-14

 

On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo! Od dana kada čusmo o vama,
neprestano za vas molimo i ištemo
da se ispunite spoznajom volje Njegove
u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:
da živite dostojno Gospodina
i posve mu ugodite,
plodni svakim dobrim djelom
i rastući u spoznaji Božjoj;
osnaženi svakom snagom,
po sili Slave njegove,
za svaku postojanost i strpljivost;
s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje,
otpuštenje grijeha.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 98, 2-6

Pripjev:

Gospodin obznani spasenje svoje.

 

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Zapjevajte Gospodinu uz citru,
uz citru i zvuke glazbala,
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Evanđelje:

Lk 5, 1-11

 

Oni ostaviše sve i pođoše za njim.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok se oko Isusa gurao narod da čuje riječ Božju, stajaše on pokraj Genezaretskog jezera. Spazi dvije lađe gdje stoje uz obalu; ribari bili izašli iz njih i ispirali mreže. Uđe u jednu od tih lađa; bila je Šimunova pa zamoli Šimuna da malo otisne od kraja. Sjedne te iz lađe poučavaše mnoštvo.
Kada dovrši pouku, reče Šimunu: »Izvezi na pučinu i baci mreže za lov.« Odgovori Šimun: »Učitelju, svu smo se noć trudili i ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mreže.« Učiniše tako te uhvatiše veoma mnogo riba; mreže im se gotovo razdirale. Mahnuše drugovima na drugoj lađi da im dođu pomoći. Oni dođoše i napuniše obje lađe, umalo im ne potonuše.
Vidjevši to, Šimun Petar pade do nogu Isusovih govoreći: »Idi od mene! Grešan sam čovjek, Gospodine!« Zbog lovine riba što ih uloviše bijaše se zapanjio on i svi koji bijahu s njime, a tako i Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, drugovi Šimunovi. Isus reče Šimunu: »Ne boj se! Odsada ćeš loviti ljude!«
Oni izvukoše lađe na kopno, ostaviše sve i pođoše za njim.
Riječ Gospodnja.