Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Danas se ispunilo ovo Pismo.

Četvrtak, 10. 1. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
1Iv 4,19 – 5,4; Ps 72,1-12.14.15bc.17; Lk 4,14-22a

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Miltijad, Petronije, Agaton, Dobroslav, Aldo

Prvo čitanje:

1 Iv 4, 19 — 5, 4

 

Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svoga.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni! Mi ljubimo Boga jer on nas prije uzljubi. Rekne li tko: »Ljubim Boga«, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.
Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 72, 1-2.14.15bc.17

Pripjev:

Klanjat će ti se, Gospodine, svi narodi zemlje!

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Oslobodit će ih nepravde i nasilja,
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.
Neka mu se klanjaju svagda
i povazdan ga blagoslivljaju.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

Evanđelje:

Lk 4,14-22a

 

Danas se ispunilo ovo Pismo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pružiše mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: 'Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.'
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta.
Riječ Gospodnja.