Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Prijatelj zaručnikov klikće od radosti na glas zaručnikov.

Subota, 12. 1. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
1Iv 5,14-21; Ps 149.1-6a.9b; Iv 3,22-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Ernest, Tatjana, Bernard

Prvo čitanje:

1Iv 5,14-21

 

Uslišava nas u svemu što ištemo.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni! Ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da već imamo što smo od njega iskali. Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život — onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt. Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego Rođeni od Boga čuva ga, i Zli ga se ne dotiče. Znamo: od Boga smo, a sav je svijet pod Zlim. Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni. Dječice, klonite se idola!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 149, 1-6a.9b

Pripjev:

Gospodin ljubi narod svoj.

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje:

Iv 3, 22-30

 

Prijatelj zaručnikov klikće od radosti na glas zaručnikov.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ode Isus sa svojim učenicima u Judejsku zemlju. Tu je boravio s njima i krstio. A krstio je i Ivan u Enonu blizu Salima jer ondje bijaše mnogo vode. Ljudi su dolazili i krstili se. Jer Ivan još nije bio bačen u tamnicu. Između Ivanovih učenika i nekog Židova nastade tako prepirka o čišćenju. Dođoše Ivanu i rekoše mu: »Učitelju, onaj koji s tobom bijaše s onu stranu Jordana i za kojega si ti svjedočio — on eno krsti i svi hrle k njemu.« Ivan odgovori:
»Nitko ne može sebi uzeti ništa ako mu nije dano s neba. Vi ste mi sami svjedoci da sam rekao: 'Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim.' Tko ima zaručnicu, zaručnik je. A prijatelj zaručnikov, koji stoji uza nj i sluša ga, klikće od radosti na glas zaručnikov. Ta se moja radost upravo ispunila. On treba da raste, a ja da se umanjujem.«
Riječ Gospodnja.