Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

I. tjedan kroz godinu

Utorak, 15. 1. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 2,5-12; Ps 8,2a.5-9; Mk 1,21-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Pavao Pustinjak, Mavro, Anastazija, Stošija, Ita

Prvo čitanje:

Heb 2, 5-12

 

Dolikovalo je da po patnjama do savršenstva dovede Početnika spasenja.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Bog nije anđelima podložio budući svijet
o kojem govorimo.
Netko negdje posvjedoči:
Što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš.
Ti ga tek za malo učini manjim od anđela,
slavom i časti njega ovjenča,
njemu pod noge sve podloži.
Kad mu, doista, sve podloži,
ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo.
Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,
ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa,
vidimo zbog pretrpljene smrti
slavom i časti ovjenčana
da milošću Božjom bude svakome na korist
što je on smrt okusio.
Dolikovalo je doista
da Onaj radi kojega je sve
i po kojemu je sve
— kako bi mnoge sinove priveo k slavi —
po patnjama do savršenstva dovede
Početnika njihova spasenja.
Ta i Posvetitelj i posvećeni — svi su od jednoga!
Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,
kad veli:
Braći ću svojoj naviještat ime tvoje,
hvalit ću te usred zbora.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 8, 2a.5-9

Pripjev:

Sinu si svome dao vlast nad djelima ruku svojih.

 

Gospodine, Bože naš,
divno li je ime tvoje po svoj zemlji!
Što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđelâ,
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži.

Ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske,
i što god prolazi stazama morskim.

Evanđelje:

Mk 1, 21-28

 

Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!«
Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.