Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zaručnik je s njima.

II. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 21. 1. 2019.

Sv. Agneza, djevica i mučenica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Heb 5,1-10; Ps 110,1-4; Mk 2,18-22

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Agneza, Janja, Neža, Epifanije

Prvo čitanje:

Heb 5, 1-10

 

Premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik,
od ljudi uzet, za ljude se postavlja
u odnosu prema Bogu
da prinosi darove i žrtve za grijehe.
On može primjereno suosjećati s onima
koji su u neznanju i zabludi
jer je i sam zaogrnut slabošću.
Zato mora i za narod i za sebe
prinositi okajnice.
I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast,
nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.
Tako i Krist
ne proslavi sam sebe postavši svećenik,
nego ga proslavi Onaj koji mu reče:
»Ti si sin moj, danas te rodih«,
prema onome što pak drugdje veli:
»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.«
On je u dane svoga zemaljskog života
sa silnim vapajem i suzama
prikazivao molitve i prošnje Onomu
koji ga je mogao spasiti od smrti.
I bi uslišan zbog svoje predanosti:
premda je Sin,
iz onoga što prepati, naviknu slušati
i, postigavši savršenstvo,
posta svima koji ga slušaju
začetnik vječnoga spasenja
— proglašen od Boga Velikim svećenikom
po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 110, 1-4

Pripjev:

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

 

Riječ Jahvina Gospodinu mojemu:
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!«

»Žezlo tvoje moći
protegnut će Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!«

»Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvoga junaštva:
kao rosa iz krila zorina
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajali:
»Zauvijek ti si svećenik
po redu Melkisedekovu!«

Evanđelje:

Mk 2, 18-22

 

Zaručnik je s njima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Ivanovi su učenici i farizeji postili. I dođu neki i kažu mu: »Zašto učenici Ivanovi i učenici farizejski poste, a tvoji učenici ne poste?«
Nato im Isus reče: »Mogu li svatovi postiti dok je zaručnik s njima? Dokle god imaju zaručnika sa sobom, ne mogu postiti. Doći će već dani kad će im se ugrabiti zaručnik i tada će postiti u onaj dan!«
»Nitko ne prišiva krpe od sirova sukna na staro odijelo. Inače nova zakrpa vuče sa starog odijela pa nastane još veća rupa.«
»I nitko ne ulijeva novo vino u stare mješine. Inače će vino proderati mješine pa propade i vino i mješine. Nego — novo vino u nove mješine!«
Riječ Gospodnja.