Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Žetva je velika, ali radnika malo.

II. tjedan kroz godinu

Subota, 26. 1. 2019.

Sv. Timotej i Tito, biskupi

Spomendan

ČITANJA:
vl.: 2Tim 1,1-8 (ili: Tit 1,1-5); Ps 96,1-3.7-8a.10; Lk 10,1-9

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Timotej, Tit, Paula

Prvo čitanje:

2 Tim 1, 1-8 (ili: Tit 1, 1-5)

 

Imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi.

 

Početak Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Pavao, apostol Krista Isusa voljom Božjom, po obećanju života, života u Kristu Isusu, Timoteju, ljubljenom sinu: milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Krista, Isusa, Gospodina našega.
Zahvalan sam Bogu, kojemu onamo od predaka čiste savjesti služim, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan.
Sjetim se tvojih suza i zaželim vidjeti te da se napunim radosti imajući na pameti neprijetvornu vjeru koja je u tebi – onu vjeru koja je najprije prebivala u tvojoj baki Loidi i tvojoj majci Euniki, a uvjeren sam, i u tebi.
Poradi toga podsjećam te: raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi po polaganju mojih ruku. Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova, nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Božjoj.
Riječ Gospodnja.
ili: Tit 1, 1-5
Titu, pravome sinu po zajedničkoj vjeri.
Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Pavao, sluga Božji i apostol Isusa Krista
poradi vjere izabranika Božjih
i spoznanja istine usmjerene k pobožnosti
u nadi života vječnoga
što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog,
On koji ne laže,
a u svoje doba očitova riječ svoju
u propovijedanju
koje je meni povjereno
po odredbi Spasitelja našega, Boga:
Titu, pravomu sinu po zajedničkoj vjeri,
milost i mir od Boga i Krista Isusa,
Spasitelja našega!
Poradi toga ostavih te na Kreti
da urediš preostalo
te po gradovima postaviš starješine
kako sam ti ja odredio.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 96, 1-2a.2b-3.7-8a.10

Pripjev:

Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite Ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Dajete Gospodinu narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne,
narodima pravedno upravlja.

Evanđelje:

Lk 10, 1-9

 

Žetva je velika, ali radnika malo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Odredi Gospodin drugih sedamdesetdvojicu učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Govorio im je: » Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!' Ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik svoje plaće. Ne prelazite iz kuće u kuću.«
»Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje.'«
Riječ Gospodnja.