Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.

III. tjedan kroz godinu

Utorak, 29. 1. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
Heb 10,1-10; Ps 40,2.4ab.7-8a.10-11; Mk 3,31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Valerije, Zdravko, Zdeslav

Prvo čitanje:

Heb 10, 1-10

 

Evo dolazim vršiti, Bože, volju tvoju!

 

Evo dolazim vršiti, Bože, volju tvoju!

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Budući da Zakon ima
tek sjenu budućih dobara,
a ne sam lik zbiljnosti,
on uistinu žrtvama
koje se — iz godine u godinu iste —
neprestano prinose
ne može nikada usavršiti one što pristupaju.
Ta ne bi li se prestala prinositi
kad bogoslužnici, jednom očišćeni,
ne bi više imali nikakve svijesti grijeha?
Ali po njima se iz godine u godinu
podsjeća na grijehe.
Jer krv bikova i jaraca
nikako ne može odnijeti grijeha.
Zato On ulazeći u svijet veli:
Žrtva i prinos ne mile ti se,
nego si mi tijelo pripravio;
paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.
Tada rekoh: »Evo dolazim!«
U svitku knjige piše za mene:
»Vršiti, Bože, volju tvoju!«
Pošto gore reče:
Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice
— koje se po Zakonu prinose —
ne mile ti se i ne sviđaju,
veli zatim:
Evo dolazim vršiti volju tvoju!
Dokida prvo da uspostavi drugo.
U toj smo volji posvećeni
prinosom tijela Isusa Krista
jednom zauvijek.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 40, 2.4ab.7-8a.10-11

Pripjev:

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

 

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim,
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio;
paljenica ni okajnica ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!«

Pravdu ću naviještat u zboru velikom,
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

Tvoju pravdu neću kriti u srcu,
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje,
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

Evanđelje:

Mk 3, 31-35

 

Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Dođu Isusova majka i braća njegova. Ostanu vani, a k njemu pošalju neka ga pozovu. Oko njega je sjedjelo mnoštvo. I reknu mu: »Eno vani majke tvoje i braće tvoje, traže te!« On im odgovori: »Tko je majka moja i braća moja?«
I okruži pogledom po onima što su sjedjeli oko njega u krugu i kaže: »Evo majke moje, evo braće moje! Tko god vrši volju Božju, taj mi je brat i sestra i majka.«
Riječ Gospodnja.